Quality Manager

Thương lượng

Hết hạn trong 1 ngày
655 lượt xem
Hà Nam

Mô tả công việc

1. Responding to overseas Customer complaints. 2. Analysis of defective samples from the client company. . 3. Handling customer claims and organizing internal attributes 4. Responsible for maintaining and improving the quality of a product or service

Yêu cầu công việc

- University graduated - More than 10 years of experience in CS related to LED PKG, - Vehicle electronic components and electronic components. - Have experience in quality assurance and analysis - Korean ability to communicate smoothly with overseas customers or English ability to communicate smoothly with overseas customers

Các phúc lợi dành cho bạn

13th Month Salary, Performance bonus, gifts for birthday and holidays
Meals support (Breakfast, lunch), telephone allowance, laptop, business trip...
Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa

Thông tin việc làm

14/03/2024

Sản Xuất > Đảm Bảo Chất Lượng/Kiểm Soát Chất Lượng/Quản Lý Chất Lượng

Điện/Điện tử

Nhân viên

CSR Audit, QA, Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam