Quality Staff (QC Online)/ Nhân Viên Chất Lượng (QC Chuyền)_Làm Việc Tại Củ Chi

Quality Staff (QC Online)/ Nhân Viên Chất Lượng (QC Chuyền)_Làm Việc Tại Củ Chi

Login to view salary 1048 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

A competitive salary and compensation package
Structured individual career development programs
Innovative technologies, services, and processes

Job Description

* Job Purpose:
* Mục đích công việc:
- Báo cáo trực tiếp cho Giám Sát Chất lượng. Nhân viên Chất lượng chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm của nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm. Nhân viên chất lượng tuân theo các quy trình được thiết lập và đảm bảo tuân thủ các thực hành sản xuất tốt (GMP), tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Report directly to the QC / QA Supervisor. The Quality Staff is responsible for the quality and food safety of raw materials, processed and finished product. The Quality staff follow through on set processes and ensure adherence to good manufacturing practices (GMP), food safety standards and product quality standards.

* Key Responsibility:
* Trách nhiệm chính
- Chịu trách nhiệm kiểm soát thông số kỹ thuật của sản phẩm, quy trình sản xuất từng công đoạn theo SOP, kế hoạch kiểm soát chất lượng và kế hoạch HACCP nhằm đảm bảo sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành; yêu cầu làm lại sản phẩm nếu cần thiết
Responsible for monitoring technical limit/specifications of products, process in according to Standard Operation Procedure (SOP), quality control plan, and HACCP plan to ensure the product quality meets the specifications; return products for re-work if needed.
- Phê duyệt quá trình trên dây chuyền sản xuất bằng cách xác nhận các thông số kỹ thuật cần thiết, tiến hành các thử nghiệm trực quan và đo lường, truyền đạt các điều chỉnh cần thiết cho người giám sát sản xuất
Approve in-process production by confirming required specifications, conducting visual and measurement tests, and communicating the required adjustments to the production supervisor.
- Kiểm tra và duy trì môi trường làm việc an toàn bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình từ công ty và theo quy định hiện hành; đảm bảo nhân viên tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn lao động.
Checklist and maintain safe work environment by following standards and procedures from company and complying with legal regulations; ensures employees are following all Food Safety practices and Labor Safety practices.
- Chịu trách nhiệm ghi lại và điền chính xác tất cả các bản ghi và tài liệu ghi có liên quan hằng ngày.
Responsible for the correct recording and filling of all daily relevant record logs and documentation.
- Thực hiện kiểm tra về Sản phẩm, Thiết bị và Máy móc; kiểm tra quá trình vận hành, bảo trì và vệ sinh sau sản xuất.
Perform inspections on Products, Equipment and Machinery, checking for operating, maintaining and cleaning after work
- Huấn luyện nhân viên mới
Training junior employees
- Các nhiệm vụ khác theo phân công
Others tasks as assigned
* Quyền hạn:
* Rights
- Có quyền đề xuất các cải tiến trong quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm lên cấp trên để xem xét và áp dụng
Propose improvement approach related to production and quality control to QA/QC supervisor for consideration and implementation.
- Có quyền báo cáo cho giám sát chất lượng các sự cố trong quá trình sản xuất để kịp thời ngừng quá trình sản xuất và khắc phục sự cố.
Report production issue to QA/QC supervisor immediately to stop and implement corrective action timely.
- Có quyền cách ly lô hàng có sự cố về chất lượng và báo cáo lên giám sát chất lượng để giải quyết.
Isolate the non-conforming product and report to QA/QC supervisor for corrective action.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

* Qualifications
* Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng ưu tiên chuyên ngành Khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm hoặc Công nghệ sinh học.
Intermediate school or College Graduation, preferred majors Food Science, Food technology or Biotechnology
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm ngành thực phẩm
Prior experience in food industry is a plus.
- Có thái độ tích cực, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm.
Must have a positive attitude, carefulness, high responsibility
- Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh.
Good command of English is a plus
- Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt
Good presentation, interpersonal and communication skills
- Giỏi tin học văn phòng
Good computer literacy (MS-Office)
- Nam/Nữ
Male/Female.

Job Locations

Lô C1-6, Đường N8, Khu C1, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

Thai Wah Public Company Limited (the "Company") was formed by the amalgamation of Thai Wah Starch Public Company Limited and Thai Wah Food Products Public Company Limited.

The Company’s core business is divided into two main categories: manufacture of tapioca products, and manufacture of vermicelli and noodle products for local and international distribution, details as follows:

Tapioca products include tapioca starch, alpha starch, sago (or tapioca pearl), all of which are manufactured and sold by the Company and its subsidiaries, namely Thai Nam Tapioca Company Limited, DI Company Limited, Thai Wah Alpha Starch Company Limited, and Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company.

The Company and its subsidiaries have a total of five tapioca manufacturing plants, four of which are in Thailand (located in Nakhon Ratchasima, Kalasin, Udorn Thani, and Kamphaeng Phet) with an aggregate production capacity of 335,000 tons per year and an average total capacity utilization rate of approximately 65 percent. The remaining plant is in Socialist Republic of Vietnam with a production capacity of 40,000 tons per year and an average capacity utilization rate of approximately 84 percent of total annual production capacity. Total capacity does not include the production capacity of Vietnam Tapioca Company Limited (VTC) which operates a tapioca factory in Vietnam and is owned by Asia Tapioca Products Company Limited in which the Company holds only a 30 percent interest.
Vermicelli and Noodle products include vermicelli, rice noodle, rice vermicelli, and mung bean starch noodles (Shanghai noodles) which are manufactured and sold by the Company, having vermicelli as its main product. The raw materials for vermicelli and the other noodle products are pea starch, potato starch, tapioca starch, and rice.

The Company has one factory for manufacturing vermicelli and other noodle products. The factory is located at Banglen district, Nakorn Pathom Province on a land plot of 230 rai 3 ngan and 50 square wah and it has a factory floor area of about 48,700 square meters. The total production capacity of vermicelli and other noodle products is approximately 22,000 tons per year and 1,100 tons per year respectively. The total production capacity of vermicelli and other noodle products will increase to 23,100 tons per year and 4,050 tons per year respectively by the end of 2015. The production process employs a modern and efficient manufacturing technology which emphasizes quality and safety of the products for the consumer. Its production policy is based on a production plan which mainly determined by consumer’s demands.

Read full company information
Lô C1-6, Đường N8, Khu C1, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
25-99 staffs
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam