Quản Lý Bán Hàng Kênh Bán Lẻ

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội | Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 664 lượt xem - Hết hạn trong 16 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Health care
Mobile

Mô Tả Công Việc

- Identify and propose new channels and opportunities for selling SIMs and scratch cards direct to end users
- To be responsible for planning and managing the Mobile Sales Events
- Identify and propose new products and services to meet the demands of the channel
- Negotiate with business owners and executives
- Maintain and manage relationships with Key Accounts
- To be responsible for VNM retail stores and partnerships, as developed
- To be responsible for budgeting and reporting for all sales channels
- To be responsible for managing and developing staff under direct report
- Other works as and when assigned by Line Manager
- Other duties and tasks are assigned according to the production and business demand of the Company.


- Xác định và đề xuất các kênh và cơ hội mới để bán SIM và thẻ cào trực tiếp cho người dùng cuối
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý các Sự kiện Bán hàng Di động
- Xác định và đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của kênh
- Đàm phán với chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành
- Duy trì và quản lý mối quan hệ với các Tài khoản chính
- Chịu trách nhiệm về các cửa hàng bán lẻ và quan hệ đối tác của VNM, khi đã phát triển
- Chịu trách nhiệm lập ngân sách và báo cáo cho tất cả các kênh bán hàng
- Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên dưới quyền báo cáo trực tiếp
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý tuyến
- Các nhiệm vụ, công việc khác được giao theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications & Experience
- University Graduate in a business field.
- At least 3 years experiences as sales manager up in Vietnam market, preferably telecom industry.

Knowledge and Skill
- Great interpersonal skills with experience of dealing with management at all levels.
- Ability to work both alone and as part of a team.

Language
- Good English both written and verbal communication

Bằng cấp & Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực kinh doanh.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh tại thị trường Việt Nam, ưu tiên ngành viễn thông.

Kiến thức và kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời với kinh nghiệm đối phó với quản lý các cấp.
- Có khả năng làm việc một mình và theo nhóm.

Ngôn ngữ
- Tiếng Anh giao tiếp tốt cả viết và nói

***Benefits
• Year-end bonus based on company business and personal KPI achievement.
• Compulsory insurance based on full salary recorded in labor contract.
• Extra healthcare benefits.
• Annual health check.
• Bonus on birthday, national day, funeral, wedding, giving birth,...
• >12 annual paid leave/year.
• Working environment: modern, friendly, open and high chance of promotion.
• Yearly Company travelling vacation.
• Working schedule from Monday to Friday.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi, Ha Noi, Vietnam
385C Nguyễn Trãi, Q1, HCM

Vietnamobile is a new mobile operator in Vietnam, a joint venture of Hutchison Telecom (part of the Hutchison Whampoa Group) and Hanoi Telecom.

We are looking for qualified candidates with the right attributes and the drive to be successful to participate in this challenging Telecom industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi
500-999 nhân viên
Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam