Quản Lý Dự Án Xây Dựng (PM)

Quản Lý Dự Án Xây Dựng (PM)

Login to view salary 1697 views - Expires in 20 hours

What We Can Offer

.

Job Description

Nhiệm vụ 1: Tổ chức và thực hiện Quản lý tiến độ các gói thầu
- Đề xuất tiến độ tổng thể (Master Timeline) với Giám đốc PCD-HSE, và tham gia điều chỉnh khi có sự thay đổi.
- Xem xét, phê duyệt kế hoạch thi công tổng thể và mục tiêu hoạt động giai đoạn thi công xây dựng của dự án; Giám sát và đôn đốc tình hình thi công thực tế.
- Xem xét, phê duyệt kế hoạch Cung ứng vật tư, thiết bị, nguồn nhân lực; Giám sát và đôn đốc tình hình thực tế.
- Xem xét, phê duyệt các đề xuất, giải pháp đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án, tiến độ từng gói thầu.

Nhiệm vụ 2: Quản lý thiết kế giai đoạn thi công xây dựng
- Giám sát và đôn đốc công tác phát hành bản vẽ thi công đáp ứng tiến độ.
- Theo dõi sự thay đổi thiết kế và quản lý chi phí phát sinh.
- Phê duyệt các đề xuất, giải pháp khi có sự thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu các thay đổi này không làm phát sinh tăng chi phí, tiến độ và ảnh hưởng chất lượng).
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi Tư vấn thiết kế không đảm bảo được chất lượng hồ sơ thiết kế hoặc không đáp ứng cung cấp hồ sơ kịp tiến độ của dự án cho phòng Thiết kế.
- Đề xuất nhóm BIM mô hình hóa những chi tiết thiết kế, những biện pháp thi công phức tạp.

Nhiệm vụ 3: Quản lý chất lượng, khối lượng và kiểm soát ngân sách xây dựng
- Theo dõi sự phù hợp trong việc phê duyệt của Tư vấn giám sát (TVGS) về bản vẽ triển khai chi tiết thi công, biện pháp thi công; ra quyết định điều chỉnh khi phát hiện có sai sót.
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời khi Tư vấn giám sát không đảm bảo được chất lượng công trình hoặc không đáp ứng nhân sự phù hợp tiến độ của dự án cho Giám đốc PCD.
- Phê duyệt các vật tư thiết bị trình duyệt bởi Nhà thầu và TVGS đã kiểm tra trước.
- Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của Nhà thầu được phê duyệt bởi TVGS.
- Phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành của TVGS.
- Phối hợp QSD / PRO làm rõ sự phù hợp của các phát sinh tăng/giảm (nếu có) và đệ trình cho Giám đốc PCD phê duyệt.
- Kiểm soát các chi phí phát sinh tăng không vượt quá ngân sách được duyệt.
- Có trách nhiệm giải trình nếu các phát sinh vượt ngân sách cho Ban Tổng giám đốc trước khi thực hiện.
- Có trách nhiệm dự trù chính xác dòng tiền chi của dự án phù hợp với thực tế thi công và báo cáo dòng tiền chi thực tế hàng tháng cho Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra, đánh giá công tác tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tuần của Điều phối dự án. Thực hiện tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tháng một lần và lập báo cáo gửi về công ty.

Nhiệm vụ 4: Quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
- Theo dõi và tổ chức thực hiện việc các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên công trường theo hợp đồng, quy định pháp luật hiện hành;
- Kiểm tra, đánh giá công tác tuần tra công trường (Site Patrol) mỗi tuần của Điều phối dự án. Thực hiện Site Patrol mỗi tháng một lần và lập báo cáo gửi về công ty.

Nhiệm vụ 5: Quản lý hồ sơ pháp lý dự án và hồ sơ hoàn công công trình
- Giám sát việc lưu hồ sơ pháp lý dự án và thực hiện hồ sơ hoàn công công trình
- Cung cấp hồ sơ pháp lý dự án cho Đoàn Thanh tra nhà nước khi đến kiểm tra công trường.

Nhiệm vụ 6: Quản lý bàn giao vận hành cho đơn vị Quản lý tòa nhà (QLTN)
- Phê duyệt kế hoạch bàn giao và chịu trách nhiệm thông báo đến các bộ phận liên quan nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị giao nhà, đơn vị vận hành.
- Đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ của hồ sơ hoàn công để bàn giao cho đơn vị Quản lý toà nhà, bộ phận giao nhà (khi có yêu cầu).
- Đảm bảo việc tổ chức đào tạo hướng dẫn vận hành và bàn giao các phòng thiết bị cơ điện, các khu vực công cộng, bảo trì các vật liệu hoàn thiện, sửa chữa các lỗi kết cấu cho Quản lý toà nhà.
- Chịu trách nhiệm giám sát viêc thực hiện bảo trì, bảo hành của nhà thầu khi đưa vào sử dụng cùng với Quản lý toà nhà

Nhiệm vụ 7: Quản lý nhân sự
- Tuyển chọn Nhân sự phù hợp cho dự án
- Phát hiện, đào tạo các nhân viên thuộc cấp, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

a. Trình độ
- Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với cấp công trình và còn hạn sử dụng phù hợp thời gian triển khai dự án.
b. Kiến thức:
- Kiến thức chung về Xây dựng / Bất động sản / Quản lý dự án
- Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường
- Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng
c. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm quản lý 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
- Kinh nghiệm chuyên môn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng
d. Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng quản lý dự án
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Autocad, …
- Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
e. Các yêu cầu khác:
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

Job Locations

65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View full Company Profile

Established in 1992 (formerly known as Thanh Nhon Limited Liability company), the Nova Group of companies operated in the manufacturing and trading of veterinary and aquatic medicine, and construction of rental villas.
Novaland Group is currently one of the prominent companies in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions.

Our successes were built upon determination, passion and the relentless pursuit essence of innovation. Throughout its 24 years of operation, Novaland has become a prominent Real Estate Investment & Development company with diversified portfolios covering condos, villas, shop houses, shopping centers, offices, and convalescence estates. Our projects are located at strategic locations in Ho Chi Minh City and other provinces in Vietnam.

Read full company information
65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC
1,000-4,999 staffs
HR - Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam