Quản Lý Kỹ Thuật

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai
Đăng nhập để xem mức lương 526 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

LƯƠNG CAO ĐẾN RẤT CAO, ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ tùy theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định tại Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực

Mô Tả Công Việc

**MỤC TIÊU CÔNG VIỆC/ OBJECTIVES:
- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông số tiêu chuẩn kỹ thuật để mua sắm, kiểm tra chất lượng nguyên
vật liệu & vật tư sản xuất.
- Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.
- Bảo đảm máy móc thiết bị luôn trong tình trạng tốt để phục vụ sản xuất.
- Nâng cao năng suất máy móc thiết bị, bảo đảm chất lượng sản phẩm.
- Hoàn thành tốt công tác quản lý nhân sự & sử dụng máy móc thiết bị, nguồn lực một cách hiệu
quả nhất.
- Tổ chức, thực hiện theo dõi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp
với thực tế trong từng giai đoạn.
- Hạn chế các khiếu nại của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
- PHÁT TRIỂN VÀ CỦNG CỐ NGUỒN NHÂN LỰC, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT GIỎI VÀ LÀM VIỆC
LÂU DÀI
- Duy trì ổn định nhân sự, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Đảm bảo sự phát triển theo mục tiêu ngắn hạn và lâu dài hạn do công ty đưa ra.

**TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBILITY:
a. Đối với ban Tổng giám đốc:
- Tham mưu cho Chủ tịch HĐTV và ban Tổng giám đốc về bố trí dây chuyền sản xuất, máy móc
thiết bị, đảm bảo sản xuất tinh gọn, hiệu quả.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các vấn đề về thiết kế, phát triển sản phẩm và quản lý kỹ
thuật các sản phẩm.
- Tư vấn về việc đầu tư, thay đổi, cải tiến máy móc thiết bị, nhằm nâng cao năng suất lao động đi
đôi với tăng chất lượng sản phẩm và uy tín công ty.
- Tham mưu cho ban Tổng giám đốc về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức, quản lý, giám sát
hệ thống quản lý chất lượng Công ty.
- Chống lãng phí nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng. Chống thất thoát, trộm cắp tài sản trong quản
trị sản xuất.
b. Đối với kỹ thuật:
- Đảm bảo chất lượng các sản phẩm đạt theo yêu cầu của khách hàng.
- Xét duyệt, quyết định các thông số bản vẽ thiết kế
- Triển khai và đào tạo kỹ thuật, các quy trình chất lượng xuống bộ phận sản xuất và các bộ phận
liên quan.
- Cung cấp thông số tiêu chuẩn kỹ thuật để mua NVL, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu & vật tư
sản xuất
- Hỗ trợ và lựa chọn nhà cung cấp NVL và hệ thống thiết bị trong nhà máy.
- Giám sát, phòng ngừa rủi ro và lập phương án giải quyết các rủi ro phát sinh trong các dự án
- Tư vấn về giá thành sản phẩm.
- Tìm hiểu về xu hướng công nghệ, xu hướng về sản phẩm để đề xuất hướng đi cho các dòng sản
phẩm mới, trang bị công nghệ mới cho nhà máy
- Chủ động nghiên cứu, tập hợp ý kiến về các vấn đề tồn tại, nhược điểm, hạn chế của các sản
phẩm hiện tại và đưa ra phương an cải tiến
- Đào tạo kỹ năng để nhân viên kịp thời cập nhật được các kiến thức để làm việc hiệu quả.
- Đảm nhiệm các dự án phát triển sản phẩm, công nghệ mới theo sự phân công của ban Tổng giám
đốc.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu phù hợp theo tiêu chuẩn của công ty, kiểm soát và bảo quản
các tài sản, thiết bị của bộ phận Nghiên cứu và phát triển.
c. Đôi với bảo trì:
- Chịu trách nhiệm chung về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy móc phục vụ sản xuất, bao
gồm lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế, cải tiến, chế tạo mới các loại máy móc thiết
bị và công cụ/dụng cụ, các hệ thống điện phục vụ sản xuất.
- Thiết lập danh mục các máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì/bảo dưỡng máy móc thiết bị và tổ
chức cho nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.
- Xét duyệt các bảng hướng dẫn, quy trình, quy định liên quan đến việc quản lý, vận hành, bảo trì,
sửa chữa các loại máy móc, trang thiết bị, hệ thống điện phục vụ sản xuất.
- Tổ chức cập nhật và lưu trữ hồ sơ máy móc thiết bị một cách khoa học.
- Kiểm soát các biểu mẫu, số liệu của nhân viên Bảo trì ghi nhận (kiểm tra độ chính xác, phân tích
đánh giá số liệu ghi chép được...).
- Định kỳ hàng tháng tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của máy móc trong nhà máy.
- Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho nhân viên về việc vận hành, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị.
- Giám sát các quá trình lắp đặt, tiếp nhận/bàn giao các loại máy móc thiết bị & hệ thống điện.
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toan lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn PCCC.
- Phối hợp với phòng R&D tìm hiểu các máy móc thiết bị mới ứng dụng vào sản xuất để tăng năng
suất và sử dụng an toàn hiệu quả.
- Xét duyệt các ý kiến liên quan đến việc sửa chữa, mua mới trang thiết bị, máy móc, hệ thống
điện.
- Quản lý và kiểm soát vật tư dự phòng một cách hiệu quả, chính xác, duy trì danh mục vật tư tồn
kho an toàn, bảo đảm máy móc thiết bị không bị dừng hoạt động do thiếu thiết bị dự phòng.
- Quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc bảo trì, sửa chữa và lắp máy..
d. Đối với bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, điện nước:
- Quản lý, giám sát, tổ chức triển khai công việc tổ bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, điện nước
toàn nhà máy
- Lập danh mục kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục cơ sở vật chất, điện nước theo
định kỳ
- Hàng ngày phân công cho nhân viên tổ chức kiểm tra, ghi nhận những hạng mục cơ sở vật chất,
điện nước, các hạng mục có nguy cơ hư hỏng cần bảo trì, bảo dưỡng và có danh mục công việc,
lập kế hoạch triển khai thực hiện
- Tiếp nhận yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa từ các bộ phận và tổ chức triển khai cho tổ bảo
trì tiến hành khảo sát lập kế hoạch, phương án thực hiện kịp thời đạt yêu cầu
- Tổ chức bàn giao cho bộ phận có yêu cầu các công trình, hạng mục sau khi đã hoàn thành việc
bảo trì, bảo dưỡng
- Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, cơ sở vật chất, thiết bị, điện nước của các bộ phận và tổ chức
đào tạo, hướng dẫn cho các bộ phận việc sử dụng, bảo quản các hạng mục
- Đề xuất Ban giám đốc các giải pháp, phương án cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục cơ sở
vật chất, điện nước
- Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp xử lý sự cố, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ vận hành của hệ thống
cơ sở vật chất, điện nước, thiết bị trong nhà máy, đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn lao động
cho nhân viên…
- Phối hợp với bộ phận Xây dựng cơ bản để nắm rõ thời gian bảo hành các hạng mục xây dựng, các
công trình điện nước để yêu cầu đơn vị nhà thầu có trách nhiệm bảo hành các hạng mục nếu có
hư hỏng, giảm chất lượng trong thời gian còn bảo hành.
- Tuyệt đối phải tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn điện, an toàn lao động trong qúa trình
thực hiện thi công bảo trì, bảo dưỡng
- Tuyệt đối phải áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định thi công để đảm bảo an toan lao
động, PCCC, an toàn điện trong quá trình thực hiện bảo trì, bảo dưỡng.
- Thiết lập, quản lý hồ sơ, lý lịch của tất cả cơ sở vật chất, thiết bị, điện nước toàn nhà máy
- Viết quy trình, quy định và tổ chức hướng dẫn đào tạo việc thực hiện yêu cầu, tổ chức việc bảo
trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất
- Quản lý tất cả trang thiết bị, máy móc sử dụng trong việc bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở vật
chất, điện nước.
e. Đối với chất lượng sản phẩm:
- Quản lý và kiểm soát hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng.
- Xét duyệt viêc rà soát định kỳ hệ thống chất lượng, bao gồm việc đánh giá các chỉ số hoạt động
được định trước.
- Phê duyệt những tài liệu quan trọng như Chính sách, Sổ tay chất lượng, Hồ sơ tổng thể nhà máy,
Kế hoạch thẩm định tổng thể.
- Kiểm soát hệ thống kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, xử lý các vấn đề về chất lượng
NVL phát sinh trong quá trình sản xuất, kết hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn
đề về chất lượng NVL.
- Đánh giá nhà cung cấp về các yêu cầu của Hệ thống QLCL
- Triển khai và giám sát tất cả các hệ thống quản lý chất lượng của tất cả các công đoạn trong sản
xuất để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu.
- Lập mục tiêu chất lượng của bộ phận và theo dõi thực hiện.
- Xử lý các vấn đề về chất lượng phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Triển khai và vận hành hệ thống Quản lý rủi ro chất lượng để đảm bảo kiểm soát rủi ro đầy đủ
theo các yêu cầu hiện hành.
- Phân tích nguyên nhân, tìm hướng khắc phục, phòng ngừa các lỗi ảnh hưởng đến chất lượng sản
phẩm.
- Kết hợp với các bộ phận có liên quan giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất
lượng sản phẩm một cách nhanh chóng
- Giám sát, đôn đốc việc thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa của bộ phận sản xuất.
- Hiệu chuẩn các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra.
- Kiểm soát việc cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất
lượng cho phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn.
- Sắp xếp, điều động, đào tạo nguồn nhân lực phòng QA,QC, bảo trì, chế tạo máy
- Tổ chức & theo dõi các cuộc đánh giá bên ngoài, đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo.
f. Các vấn đề khác:
- Duy trì liên lạc, điện thoại di động đảm bảo hoạt động 24/24.
- Thực hiện lịch trực ban (ban đêm), và các quy định của quản lý theo quy định của công ty.
- Báo cáo công việc hàng tuần cho cấp trên trực tiếp quản lý và gửi kèm cho HĐTV(bằng email).
- Các phát sinh khác do Chủ tịch HDTV và ban Tổng giám đốc giao phó.
- Sẵn sàng đi công tác ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài để phục vụ cho mục đích công việc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

**YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
a. Giáo dục và đào tạo:
- Trình độ Đại học trở lên
- Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất. Ngành cơ khí chế tạo, Cơ điện tử
- Thông thạo nói và viết Anh ngữ
- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng. Có kiến thức về các phần mềm quản trị sản xuất, kỹ
thuật, quản trị doanh nghiệp (MSI, ERP…)
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về kỹ thuật
b. Thái độ và kỹ năng
- Nghiêm túc, gương mẫu, chững chạc
- Kỹ luật, trung thực, trách nhiệm, tâm huyết, năng động
- Kỹ năng lãnh đạo tốt, kỹ năng quản lý, hoạch định, tổ chức, triển khai, giám sát, đánh giá,
hiệu triệu
- Am hiểu máy móc chuyên ngành nệm (điện & cơ khí).
- Am hiểu kỹ thuật (công nghệ) chuyên ngành nệm.
- Cải tiến
- Giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục
- Kỹ năng đánh giá và nhìn nhận con người
- Kỹ năng làm việc độc lập dưới áp lực cao

**CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI:
- Mức lương và thu nhập phù hợp với năng lực và sự cống hiến, nhiều chính sách khen thưởng, động
viên, hàng năm xem xét điều chỉnh tăng lương.
- Đảm bảo đầy đủ các chính sách theo quy định Luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

***NƠI LÀM VIỆC: Cty TNHH Havas, Cụm CN Thạnh Phú, Ấp 6 – 7, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Địa Điểm Làm Việc

Cụm CN Thạnh Phú, Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công ty Havas được thành lập năm 1995 với tâm huyết mang lại những sản phẩm chất lượng cao “chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của con người”, quyết tâm đưa thương hiệu Havas là sản phẩm của mọi người, mọi nhà.

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay Havas đã là một công ty sản xuất nệm quy mô hàng đầu tại Việt Nam với khu nhà xưởng trên diện tích 83.000m2 tại Vĩnh Cửu – Đồng Nai với trên 850 công nhân có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, đội ngũ quản lý tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty. Điều này đảm bảo cho công ty Havas vững bước trên con đường phát triển và hội nhập với thị trường trong nước cũng như thị trường Quốc tế.

Công ty Havas chuyên sản xuất các loại sản phẩm: nệm mousse, nệm lò xo, nệm gòn ép, nệm mousse ép, nệm giường các loại, mousse dùng cho công nghiệp, khung lò xo, nệm ghế sofa trong nhà và ngoài trời được sử dụng nguyên vật liệu ngoại nhập từ các nước châu Âu, châu Á.

Trên nền tảng những thế mạnh và thành công hiện có, chúng tôi luôn tin tưởng đó là hành trang vững chắc để công ty Havas tiếp tục khẳng định được vị trí của mình, được lòng tin nơi đối tác và đưa thương hiệu Havas lên một tầm cao mới.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Cụm CN Thạnh Phú – Thiện Tân - Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai – Việt Nam
500-999 nhân viên
HR
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.