(R&D) Analytical Development Executive/ Chuyên Viên Phát Triển Phân Tích

(R&D) Analytical Development Executive/ Chuyên Viên Phát Triển Phân Tích

Job Locations: Dong Nai
Login to view salary 406 views - Expires in 12 hours

What We Can Offer

13th month salary, bonus
Voluntary Health Insurance
5 days per week

Job Description

Belonging to Research, Development & Licensing (RDL) Asia Department and reporting directly to Analytical Development Manager, this position has the following mission:

- To focus on early, mid and late stage method development in support of cGMP Raw materials, drug products and research projects.
- To ensure the validation of reliable and robust analytical methods in accordance with the following regulation GMP/GLP, VICH, HSE
- To manage internally and externally, the technical follow-up of studies (non GP, GMP or GLP)
- To develop and execute the experimental plans in collaboration with the formulation team.
- To manage the activity of API qualification and geo-extension stability studies
- To support Manager to establish entire in compliance GMP analytical dossier transfer to QC
- To contribute and prepare CMC analytical sections in registration dossier
- To manage incidents, deviations and results OOS (investigation technical or quality)
- To verify SOPs, stability protocols, validation protocols and reports
- To manage the qualification plan of equipment : calibration / maintenance / cleaning equipment regarding master plan

**********************

Trực thuộc Phòng Nghiên cứu, Phát triển & Đăng ký Sản phẩm (RDL) Châu Á và báo cáo trực tiếp cho Quản lý Phát triển Phân tích, vị trí có nhiệm vụ chính sau:

- Tập trung vào các giai đoạn đầu, giữa và cuối trong việc phát triển phương pháp phân tích cho nguyên liệu, sản phẩm thuốc và các dự án nghiên cứu theo quy định thực hành tốt sản xuất hiện hành.
- Đảm bảo việc thẩm định các phương pháp phân tích với độ tin cậy cao và thỏa mãn các quy định về GMP/GLP, VICH, HSE.
- Quản lý, theo dõi kỹ thuật cho các nghiên cứu kỹ thuật (không thuộc GMP, GMP hoặc GLP) nội bộ và bên ngoài.
- Phát triển và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm phối hợp với nhóm Phát triển Công thức.
- Quản lý hoạt động của các nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt chất dược (API) và độ ổn định cho các dự án đa vùng địa lý.
- Hỗ trợ Quản lý phòng trong việc thiết lập toàn bộ hồ sơ phân tích tuân thủ GMP để chuyển giao cho QC.
- Đóng góp và chuẩn bị các phần nội dung phân tích CMC trong hồ sơ đăng ký.
- Quản lý sự cố, sai lệch và kết quả ngoại chuẩn (điều tra kỹ thuật hoặc chất lượng).
- Kiểm duyệt nội dung các quy trình thao tác chuẩn (SOP), đề cương nghiên cứu ổn định, đề cương thẩm định và các báo cáo tương ứng.
- Quản lý kế hoạch đánh giá chất lượng thiết bị: hiệu chuẩn / bảo trì / vệ sinh thiết bị theo kế hoạch tổng thể.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

. Chemistry/ Pharmacy or scientific degree.
. Have at least 3 years experience in GMP/GLP environment
. Good knowledge of analytical instrumentation and qualification procedures, i.e. GC, HPLC, MS, ICP...
. Good at English communication & IT skills (Ms Word, Excel, Access…).
- Be flexible, a strong team player, excellent attention to detail and have a hands-on approach.
- Ability to prioritize, organize workload and manage time successfully.
- Ability to problem-solve and resolve conflict.
- Creativity & innovation.
- Coaching/mentoring experience
- Working place: Song May IZ, Trang Bom, Dong Nai.

***************************
. Tốt nghiệp đại học ngành Hóa, Dược hoặc các ngành nghiên cứu khoa học.
. Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong môi trường GMP/GLP.
. Kiến thức tốt về thiết bị phân tích và quy trình thẩm định, ví dụ: GC, HPLC, MS, ICP...
. Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp và thao tác trên các phần mềm MS Word, Excel, Access là một ưu điểm.
. Cần sự linh hoạt, tinh thần đồng đội mạnh, chú ý đến chi tiết và có cách tiếp cận thực tế.
. Khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổ chức công việc và quản lý thời gian hợp lý.
. Khả năng giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột.
. Sáng tạo và đổi mới.
. Có kinh nghiệm đào tạo và cố vấn.
. Nơi làm việc: Khu công nghiệp Sông Mây, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai.

Job Locations

KCN Sông Mấy, Bắc Sơn, Trảng Bom

Founded in 1968 by a French veterinarian, Virbac is an independent pharmaceutical laboratory since always dedicated to animal health. Currently ranked 7th worldwide, the company is present in more than 100 countries, offering a comprehensive and practical range of products and services covering the majority of species and pathologies. Virbac innovation, based on both technological advances and listening to the customers, relies on reactive production facilities which meet the highest international quality standards. For nearly fifty years, these specific features have allowed the company to build a personalized relationship with veterinarians and farmers in every country. Through this privileged partnership, in which social, health and environmental issues come together, Virbac contributes, day after day, to shape the future of animal health. This information can be found in the website: corporate.virbac.com.

Virbac Vietnam Company Limited, established in 1997, is one of the subsidiaries of Virbac S.A (France). Its Factory, located in Dong Nai, is designed and operates in compliance with the WHO GMP (Good Manufacturing Practices) standards in order to manufacture high-quality products for local and export markets. More details at vn.virbac.com

To expand our business in Vietnam, we are now looking for a motivated and committed candidate for the following position:

Read full company information
6F, 17 Ba Huyen Thanh Quan Str, Dist.3, HCMC
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.