R&d Execuitive

Đăng nhập để xem mức lương 255 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary

Mô Tả Công Việc

***JOB DESCRIPTION:
To assist in the R&D work of the Company.
Be able to work independently
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

***JOB REQUIRMENT.
University graduate in Food Sciences.
Experience in Beverage manufacturing is an advantage.
Must know Food regulations of Vietnam Government.
Must be able to communicate in English.
Training will be provide.

Địa Điểm Làm Việc

Binh Duong, Vietnam

We a foreign Invested Company, Established 25 years ago involved in Food Manufacturing. We supply both Export and Local market. We are ISO 22000 certified Company.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot CN5, Street 1, Song Than 3 Industrial Park, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
10-24 nhân viên
HR
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam