Real Estate Development Manager Assistant

Đăng nhập để xem mức lương 647 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

According to Company's policy

Mô Tả Công Việc

- To support managers searching for information of potential projects for the investment aim of the company.
- To analyze, summarize and translate project legal documents.
- To conduct feasibility study and investment memo, prepare primary market research (desk and field search) and secondary reports from research agencies.
- To develop M&A strategies, manage post-investment activities such as financial control and cashflow management, as well as construct exit strategies.
- Other duties assigned by General Director.
- Workplace: Diamond Plaza, HCMC
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- 3~5 years of working experience
- At least Bachelor’s degree in University
- To be fluent in English, both verbal and written
- Preferred work experience: real estate investment (from real estate developers), project legal knowledge (from real estate law firms) or M&A activities (from investment funds with real estate deals)
- No restrictions in domestic and overseas business trip.

Địa Điểm Làm Việc

Room 703, 7th Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh

Đang tuyển dụng cho vị trí

Xem toàn bộ thông tin công ty
Room 703, 7th Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, Ben Nghe, District 1
25-99 nhân viên
HR department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.