Receptionist Cum Secretary (Nhân Viên Tiếp Tân kiêm Thư Ký)

Receptionist Cum Secretary (Nhân Viên Tiếp Tân kiêm Thư Ký)

Login to view salary 1366 views - Expires in 7 hours

What We Can Offer

Attractive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Job Description

Essential Duties and Responsibilities:
Nhiệm vụ và trách nhiệm:
• Maintain compliance with all company policies and procedures;
Duy trì tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của công ty;
• Perform the duties of the receptionist (welcome guests, phone calls, line transfers, printing, photo, scan documents, save forms, receive mail, transfer mail to parts, and other tasks …)
Thực hiện công việc của nhân viên tiếp tân ( chào đón khách, nghe điện thoại, chuyển line, in ấn, photo, scan tài liệu, lưu giữ biểu mẫu, nhận thư tín, chuyển thư đến các bộ phận, và các công việc khác…)
• Assisting on translating, preparing & handling all technical and non-technical project documents (MOM, Correspondence, letters, reports, Tender documents… etc.);
Hỗ trợ việc dịch thuật, chuẩn bị và xử lý tất cả các tài liệu/ hồ sơ kỹ thuật và các hồ sơ/ tài liệu khác Biên bản họp, thư từ, báo cáo, hồ sơ thầu…v.v…);
• Arrange / coordinate internal & external meetings, as required;
Sắp xếp / phối hợp các cuộc họp nội bộ và các cuộc họp khác theo yêu cầu;
• Perform other duties and responsibilities as assigned;
Đảm nhận các nhiệm vụ và trách nhiệm khác khi được phân công;
• Assist the project team members in their completion of relevant tasks, as directed;
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm dự án hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan, theo chỉ dẫn;
• Must be able to multitask whilst maintaining high standard of working;
Phải có khả năng thực hiện nhiều công việc cùng lúc nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn cao;
• Presentation on time and being ready to work.
Luôn có mặt đúng giờ tại nơi làm việc và sẵn sàng cho công việc.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Education and/or Work Experience Requirements:
Trình độ học vấn và/ hoặc yêu cầu kinh nghiệm

• College / University Graduation in English or others;
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành tiếng Anh hoặc ngành khác;
• Excellent English communication (listening, writing, reading, speaking) is mandatory;
Phải thông thạo tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết);
• More than 1 years working experience as Receptionist or similar Secretarial position;
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Tiếp Tân hoặc Thư ký ở các ngành khác;
• Excellent computer proficiency as required of work;
Vi tính thành thạo để đáp ứng yêu cầu công việc;
• Must be able to work under pressure and meet deadlines. Ability to work independently and to carry out assignments to completion as instructions given, prescribed routines, and standard accepted practices.
Chịu được áp lực công việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo chỉ thị đưa ra, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày đạt yêu cầu.

Job Locations

Lầu 8 Khu B Cao ốc HDTC, Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý AIC hoạt động tại thị trường Việt Nam hơn 16 năm. Chúng tôi thực hiện hai lĩnh vực Thiết Kế và Quản Lý Dự Án. Cho tới nay, chúng tôi đã hoàn tất nhiều dự án với giá trị lên đến hơn 4 tỉ dola Mỹ. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện một số dự án tại các địa điểm khác trong cả nước và nước ngoài. Rất nhiều dự án đang được hoàn thành với các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng trong thời hạn tiến độ nhanh nhất.

AIC Management has been operating within the Vietnamese Market for in excess of sixteen (16) years undertaking both Design and Project Management Services. To date we have completed projects in excess of US$4 billion dollars and are currently completing several major projects around the country and overseas. Many of these projects are being completed to tight completion requirements within fast tracked programmes.

Read full company information
Level 8, HDTC Building 36 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.