Regional Marketing Manager 20,000,000Vnd-25,000,000Vnd

Regional Marketing Manager 20,000,000Vnd-25,000,000Vnd

Login to view salary 204 views - Expires in 3 hours

What We Can Offer

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Job Description

Quantity: 2
Responsibilities:
- Develop and visit customers, establish customer files.
- Discover, guide and pass customers’ needs, follow up the progress of close deals.
- Collect market information.
- Manage local marketing team and pipeline.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications:
- 3-5 years of sales management experience in heavy industry machinery.
- Familiar with agent management, customer visits and market analysis.
- Language skills (English or Chinese).

Job Locations

Ho Chi Minh

http://en.zoomlion.com/channel/Career.html

Read full company information
25-99 staffs
Bộ phận Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.