Regional Sales Manager - (Mekong / Miền Đông)

Regional Sales Manager - (Mekong / Miền Đông)

Địa Điểm Làm Việc: Cần Thơ | Bình Dương
Thương lượng 1340 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th payment
Laptop
Attractive Performance Bonus

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu:
- Chịu trách nhiệm với thành tích của miền. Phát triển, theo dõi và thực thi chiến lược kinh doanh để đạt chỉ tiêu bán hàng của Miền. Cung cấp và định hướng các công việc hàng ngày nhằm đảm bảo các công việc được hoàn thành và đạt chỉ tiêu đề ra dựa trên ngân sách hoạt động và chi phí được hoạch định.
- Xây dựng, phát triển và quản lý cơ cấu tổ chức nhằm thực thi các chiếm lược kinh doanh của công ty.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý, tháng và tuần nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm:
- Triển khai và thực thi kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu kinh doanh trong khu vực Miền trong ngân sách được phân bổ. Đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực để thực thi các các hoạch kinh doanh.
- Cung cấp nhu cầu dự báo kinh doanh theo sự phát triển của ngành hàng trong khu vực Miền.
- Phát triển và thực thi các chiến lược kinh doanh trong khu vực theo sự phát triển của ngành hàng.
- Xây dựng và phát triển thị trường nhằm đạt hiểu quả bao phủ, phân phối và chỉ tiêu ngành hàng.
- Xây dựng và phát triển mô hình phân phối một cách hiệu quả nhằm đảm bảo tốt các dịch vụ cung ứng hàng cho thị trường.
- Quản lý nhà phân phối và khách hàng một cách hiệu quả thông qua việc quản lý ngành hàng, khuyến mãi, trưng bày và các dich vụ cung ứng cho thị trường.
- Quản lý nhà phân phối thông qua việc thực thi của NPP dựa trên Hợp đồng,giá bán, dịch vụ cung ứng,kênh phân phối và thông tin thị trường
- Xây dựng và phát triển năng lực tổ chức của các cấp ASM, Sales sup thông qua các hỗ trợ như: Chế độ, chính sách phúc lợi,đào tạo, huấn luyện, phát triển năng lực cá nhân, chế độ phat triển tài năng, động viên, thưởng phạt và phát triển nghề nghiệp.
- Quàn lý đội ngũ ASM nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh hàng ngày đạt hiệu quả.
- Tương tác với các bộ phận Trade marketing, Marketing nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng hay phát triển thị trường.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm là quản lý khu vực (RSM) trong ngành hàng FMCG.
- Khả năng lãnh đạo.
- Kỹ năng truyền đạt thông tin , kỹ năng thuyết trình.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng huấn luyện.

Địa Điểm Làm Việc

Masan Consumer - Mekong
Masan Consumer - Miền Đông
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Masan Consumer Corporation is one of the largest local FMCG companies in Vietnam. We manufacture and distribute a wide range of food and beverage products (soya sauce, fish sauce, chili sauce, instant noodles, instant coffee, instant cereals and bottled beverages). We commenced operations in 2000 and have subsequently grown our product portfolio, domestic sales and distribution channels to establish a leading position in Vietnam’s branded consumer food and beverage product market. Masan Consumer Corporation has build many consumer brands that have been most recognized and trusted by Vietnamese consumer (such as Chin-Su, Nam Ngu, Tam Thai Tu, Omachi, Kokomi, Vinacafé, Wake Up, and Vinh Hao). It is our privilege to always put Vietnamese first (consumers, people) as well as to earn strong reputation for quality and local taste.

Xem toàn bộ thông tin công ty
12th Floor, Mplaza, 39 Le Duan Street, District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)