Regulatory Affairs Manager - Pharmaceutical

Regulatory Affairs Manager - Pharmaceutical

Login to view salary 410 views - Expires in 16 hours

What We Can Offer

Dựa theo chính sách Công ty
Bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Job Description

- Responsible for defining regulatory strategies and submissions in support of new and existing marketing authorizations for products.
- Responsible for acting in compliance with Vietnam policies and practices to reduce principal’s exposure to regulatory, quality and liability risks.
- Accountable for relationship and communication with Regulatory Authorities.
- Guide relationships with regulatory authorities to facilitate interactions on behalf of Principal/manufacturer for critical issues.
- Set-up and develop and regulatory plans for complex projects including new projects and maintenance of existing marketing authorizations.
- Suggest changes and finalize dossiers prepared at Head Office.
- Lead the preparation of dossiers for visa in Vietnam.
- Building, maintaining Relationships with Government’s Quality Control Labs in Vietnam territory and following up testing results in Government’s QC Labs. Suggest the best suitable way to settle quality problems.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Bachelor degree in pharmacy/ medicine preferred
- Equivalents experience as Regulatory Affairs Manager in OTC Pharmaceutical sector
- Working directly with DAV, Health Service department, IDQC
- Good English skills
- Experience in Medicine, Functional food and Cosmetics
- Experience in Manufacturing pharmacy company is a plus.

Job Locations

Phòng 5.7A, tầng 5, Tòa nhà E-Town 2, 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Unit 5.7A, Etown2, 364 – Cong Hoa street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
500-999 staffs
Bộ phận Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.