[Remote - HCM] [$2000 - $4000] Backend Lead Software Engineer Headhunt jobs

[Remote - HCM] [$2000 - $4000] Backend Lead Software EngineerHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$2000 - $4000 133 lượt xem - Hết hạn trong 30 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

2 times bonus (1.5 – 3months salary), 13.5 months' salary per year
100% Social insurance, Health insurance, Unemployment insurance submitted
Laptop and Monitor provided; Flexible working time

Mô Tả Công Việc

No. 142
- Using Ruby on Rails, PHP Laravel, Node.js to develop web application
- Managing an engineering team (maximum 10 members) with the task of developing and designing a web application
- Getting involved in the product's design, deployment, code review, unit testing, and documentation processes
- Supporting, training and solving problems to improve the progress of team member in order to archive the company’s goal
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least N2 level Japanese skills is required
- At least 03 years of experiences working as Backend developer using Ruby on Rails, PHP Laravel, Node.js
- Knowledge of cloud AWS is required
- Development of Pull Request-based using Git
- Ability of strong problem solving
- Leadership skills, strong sense of responsibility and a 3 – 5 members team managing experience

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

A product company whose main industry is digital transformation for the Japanese construction industry and beyond, the global construction industry

Xem toàn bộ thông tin công ty
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)