[Remote - HCM] [$2700 - $3300] Senior Frontend Developer Headhunt jobs

[Remote - HCM] [$2700 - $3300] Senior Frontend DeveloperHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$2700 - $3300 181 lượt xem - Hết hạn trong 23 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary adjustment (Twice a year), 13th-Salary bonus, Performance bonus, Childcare allowance
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Company Trip, Year-End Party, Team building activities

Mô Tả Công Việc

No. 91
We are looking for a Senior Frontend Developer to be in charge with these duties:
- Web frontend system design and implementation for systems utilized by the operating team, clients, and their suppliers
- Create and implement UI/UX improvement strategies in response to our business team's comments
- Enhancements to UI/UX based on numerous qualitative and quantitative studies (user surveys, log analysis, inquiry analysis, etc.)
- Choosing and confirming the technologies (middleware, frameworks, etc.)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- An understanding of our goal to unleash manufacturing's potential
- 3+ years of experience developing with cutting-edge frontend frameworks like React, Vue, and Angular
- 3+ years of practical TypeScript programming experience
- Being able to hold hearings and test theories to create strong user experiences
- Experience utilizing Git/GitHub for team development

Địa Điểm Làm Việc

District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

A brand-new product company whose goal is to transform digital product in manufacturing industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)