(Remote) Web Developer

$1000 - $2600 247 views - Expires in 1 hours

What We Can Offer

Salary Adjustment (Twice A Year), 13th-Salary Bonus
Laptop provided
Company Trip, Year-End Party, Gift For Tet/Autumn Festival

Job Description

Phát triển hệ thống web application về quản lý tìm kiếm việc làm / hệ thống quản lý lương nhân sự cho khách hàng Nhật Bản.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình web
- Hệ điều hành: Linux (UNIX), Máy chủ Windows
- Ngôn ngữ phát triển: java (MVC), c #, .NetASP, PHP, Python, Angular, JS, React JS….. (biết một hoặc 1 vài ngôn ngữ trong những ngôn ngữ này,không cần biết tất cả)
- Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQLSever, MySQL, PostgresSQL (bất kỳ dữ liệu nào cũng được chấp nhận)

Job Locations

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Read full company information
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận