Reports Analyst Officer/ Nhân Viên Phân Tích Báo Cáo

Reports Analyst Officer/ Nhân Viên Phân Tích Báo Cáo

Đăng nhập để xem mức lương 438 lượt xem - Hết hạn trong 23 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Personal Accident Insurance 24/24
12 annual leaves per year
Free gyms at California Fitness & Yoga Centers

Mô Tả Công Việc

POSITION TITLE/ Chức danh:
Reports Analyst Officer/ Nhân viên phân tích báo cáo

FUNCTIONAL OBJECTIVE/ Mục tiêu công việc:
Delivers accurate reports and assist Production/ Fitness/ Mkt/ Finance team to meet the business objective.
Cung cấp các báo cáo chính xác và hỗ trợ nhóm Sản xuất/ Thể hình/ Mkt/ Tài chính để đáp ứng mục tiêu kinh doanh

REPORTS TO/ Báo cáo đến
Reports Analyst Assistant Manager/ Trợ lý Quản lý Phân tích Báo cáo

KEY RESPONSIBILITIES/ Trách nhiệm chính
50% Daily Reports/ Báo cáo hàng ngày
1) System/ Hệ thống
Export data from CRM system and generate to Daily Revenue Reports, Commission Reports on Excel.
Trích xuất dữ liệu từ hệ thống CRM và tạo thành Báo cáo doanh thu hàng ngày, Báo cáo hoa hồng trên Excel.

2) Guidelines/ Nguyên tắc
Work closely with Finance & MS, DS-Contract team on all Term and Conditions of Promotion to generate reports.
Phối hợp chặt chẽ với nhóm Finance & MS, DS-Contract về tất cả các Điều khoản và Điều kiện Khuyến mại để tạo báo cáo.

3) Support/ Hỗ trợ
Receiving requests and sending out reports to other departments.
Tiếp nhận yêu cầu và gửi báo cáo cho các bộ phận khác.

4) Target/ Mục tiêu
Provide accurate reports to ensure that revenues clubs are calculated timely and achieved company & goal.
Cung cấp các báo cáo chính xác để đảm bảo rằng doanh thu của câu lạc bộ được tính toán kịp thời và đạt được mục tiêu của công ty.

50% Commission Reports/ Báo cáo hoa hồng
1) System/ Hệ thống
Distribute contest standings for all company incentives
Phân loại bảng xếp hạng cuộc thi cho tất cả các ưu đãi của công ty

2) Guidelines/ Nguyên tắc
Work closely with Production/ Fitness Admin & Payroll on all Term and Conditions of Contest to generate reports.
Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Tư vấn viên / Huấn luyện viên & Bộ phận lương về tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi để tạo báo cáo.

3) Support/ Hỗ trợ
Act as Payroll staff by calculating commission reports, which show achievement of club and bonus of consultants.
Vai trò là Nhân viên trả lương bằng cách tính toán các báo cáo hoa hồng, thể hiện thành tích của câu lạc bộ và tiền thưởng của các tư vấn viên.

4) Target/ Mục tiêu
Provide accurate reports and ensure that commission reports are calculated and sent to Accounting/ Payroll timely
Cung cấp các báo cáo chính xác và đảm bảo các báo cáo hoa hồng được tính toán và gửi đến Kế toán lương kịp thời.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)/ Chỉ số đánh giá mức độ thực hiện công việc (KPI)
 100% Periodic Reports are exactly & timely/ 100% Báo cáo Định kỳ chính xác và kịp thời
 90% Support Marketing/ Production/ Fitness team and Other team/ Hỗ trợ 90% Marketing / Bộ phận Tư vấn viên / Huấn luyện viên & các bộ phận khác
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

 Bachelor degree/ Bằng cử nhân
 Fresh graduate or 1 year experience as an officer/ Mới tốt nghiệp hoặc 1 năm kinh nghiệm nhân viên văn phòng
 Well knowledge of MS Office (Proficient use of Excel is an advantage)/ Kiến thức tốt về MS Office (Sử dụng thành thạo Microsoft Excel là một lợi thế)
 Fair in writing & speaking English/ Viết và nói tiếng Anh mức độ khá
 Have a good communication/ Kỹ năng giao tiếp tốt
 Polite, tactful and friendly/ Lịch sự, tế nhị và thân thiện
 Planning and organizational skills/ Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
 Good problem-solving skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 The ability to meet targets and deadlines/ Khả năng đạt được mục tiêu và thời hạn
 Willing to learn/ Sẵn sàng học hỏi
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

TNL Plaza, 346 Ben Van Don, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Fitness and Lifestyle Group (FLG), is Asia-Pacific’s leading health and wellness group headquartered in Australia. FLG exists to make a meaningful, positive impact on people’s lives through innovative and diversified health and wellness offerings across physical and digital platforms.
FLG's portfolio of globally recognized brands includes Fitness First Australia, Goodlife Health Clubs Australia, Barry's Bootcamp Asia-Pacific, Jetts Fitness and Zap Fitness 24/7. Recently added to our portfolio are a collection of brands in Asia, expanding the group presence in the region with brands such as California Fitness & Yoga and Eri Clinic. With over 450 locations across Australia, New Zealand and South-East Asia, we help our members live healthier and more active lives.

In 2007, we entered the Vietnam market with California Fitness & Yoga, the first and largest international fitness company to open in Vietnam. California Fitness & Yoga became a dynamic lifestyle center that inspires, entertains and energizes the communities it serves along with its more than 3000 team members.

------------------------------------------------
Tập đoàn Fitness and Lifestyle Group (FLG) là tập đoàn về thể dục thể hình và chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á -Thái Bình Dương có trụ sở chính tại Úc. FLG tạo ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa đối với đời sống cộng đồng thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sáng tạo và đa dạng trên các nền tảng vật lý và kỹ thuật số.
Danh mục đầu tư của FLG bao gồm các thương hiệu được công nhận trên toàn cầu bao gồm Fitness First Australia, Goodlife Health Club Australia, Barry's Bootcamp Asia-Pacific, Jetts Fitness và Zap Fitness 24/7. Gần đây được thêm vào danh mục đầu tư của FLG là một tập hợp các thương hiệu ở châu Á, mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực, bao gồm California Fitness & Yoga và Eri Clinic. Với hơn 450 địa điểm trên khắp các nước Úc, New Zealand và Đông Nam Á, chúng tôi giúp các thành viên sống khỏe mạnh và năng động hơn.

Năm 2007 California Fitness & Yoga trở thành công ty thể dục thể hình quốc tế đầu tiên và lớn nhất ra mắt tại Việt Nam. California Fitness & Yoga không chỉ đơn thuần giống như bao phòng tập thông thường khác. Đây là trung tâm của phong cách sống năng động, nhằm truyền cảm hứng, mang lại niềm vui sảng khoái cũng như nguồn sinh khí mới cho cộng đồng với hơn 3,000 thành viên.

Website: https://www.fitlg.com/ ; https://www.cfyc.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/cfycvn
Youtube: www.youtube.com/cfycworkinglife

Xem toàn bộ thông tin công ty
Gold View building, 346 Ben Van Don, Ward 1, District 4, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Miley Vu
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam