Research and Development Assistance in HCMC

Research and Development Assistance in HCMC

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 285 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Insurance
Provide Meal

Job Description

[Job Details]
- Environmental Technology Researcher
- water quality, atmospheric and waste analysis

[Working Conditions]
- Working hours: 8 hours / day (6 days)
- The Term of Contract: 24 months
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Master and Ph.D in Environmental Engineering
- Environmental Consulting Companies Working for more than 5 years
- Basic knowledge of water quality, atmospheric and waste analysis
- Understanding and rich experience of environmental facilities

Job Locations

Group 4, Toc Tien Commune, Phu My Town

Operation of waste disposal companies in Vietnam
Korea Environmental Technology Localization Business
Korea Enterprise Target Environmental Technology Consulting Project in Vietnam

Read full company information
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam