Revit Architecture Team Leader | Trưởng Nhóm Kiến Trúc Revit

Revit Architecture Team Leader | Trưởng Nhóm Kiến Trúc Revit

Thương lượng 658 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Long service awards for every 2 years, up to 10 years and every 5 years after
Additional insurance: Aon Health Care
Effective training and career development opportunities, Free Autodesk Professional Exams

Mô Tả Công Việc

ROLE & RESPONSIBILITIES / CÔNG VIỆC BẠN SẼ LÀM
• Responsible for assigned projects and work packages to ensure that they meet or exceed clients’ expectations.
• Ensure the team assigned to the project is keeping to the agreed man-days and accurately booking their time spent on the project.
• Ensure all communications with clients are clear, concise, and accurate.
• Support the Project Associate in discussions and negotiations with the clients and BDMs in agreeing on project fees and identifying project VOs.
• Keep your project Associate fully informed of all relevant project matters to ensure the smooth and successful delivery of the project
• Ensure that Weekly Project Reports and tracked Project Programmes are prepared, maintained, and distributed on a weekly basis.
• Responsible for making sure your project team is following the Atlas TAP procedures and completing timesheets on time.
• Manage projects in an efficient and time-conscious manner. Oversee BIM modeling, the production of drawings, schedules, and specification notes.
• Undertake regular checks of CAD and hard copy drawings, procedures, and project structure of your project team’s work.
• Trouble-shoot, and resolve problem areas, as and when they occur.
• Support your teams with guidance, mentoring, and training.
• Responsible for managing the resourcing of your projects and the interface with Clients.
• Identify and report to your project Associate on any training needs that need to be satisfied to complete a project.
• Feedback on any issues that affect the delivery of the project in a timely manner.
• Assist in the profitable delivery of each project by adhering to the project plan and budgets.
• Accurately report to your Project Associate any discrepancies, additional work, anomalies, and errors on individual projects so that contractual or billing adjustments can be made.
• Assist your Project Associate with pricing, reviewing new projects, and producing man-day estimates, programs, and storyboarding, as required. As well as assisting in producing MDEs/DLSs, when required for fee proposals.
• Assist your Project Associate in deciding amounts to be invoiced to clients against the agreed contracts and delivery milestones.
• Assist your Project Associate to ensure the efficient and profitable running of the project.
• Identify the training and development needs of your team to enhance their careers within Atlas.
• Feedback on any issues that may arise affecting the viability or profitability of the project.
• Proactive attendance to your own personal development plan in line with CPD (Continuous Professional Development) expectations.
• Lead by example in the areas of delegation, coaching, decision making, time management, leadership, and communication.
• Identify and mentor individuals that show potential to be future leaders.
• Ensure newcomers are adequately trained and mentored to work effectively on projects
-------
• Chịu trách nhiệm về các dự án và các công việc được giao để đảm bảo đáp ứng hoặc hơn cả mong đợi của khách hàng.
• Đảm bảo nhóm phụ trách thực hiện đồ án được giao theo đúng thời gian đã đồng ý với khách hàng và ghi lại thời gian làm việc một cách chính xác vào hệ thống
• Đảm bảo các nội dung trao đổi với khách hàng rõ ràng, ngắn gọn và chính xác.
• Hỗ trợ cấp quản lý trong thảo luận và thương lượng với khách hàng và các nhân viên kinh doanh trong việc thống nhất phí và các khoản phí điều chỉnh của dự án. Báo cáo đầy đủ với cấp quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến dự án.
• Chuẩn bị, thực hiện hàng tuần các báo cáo, theo dõi tiến độ dự án .
• Đảm bảo nhóm bạn phụ trách tuân thủ các thủ tục của Atlas TAP và hoàn thành ghi chép thời gian làm việc đúng thời hạn.
• Quản lý các dự án một cách hiệu quả và đúng thời gian dự kiến. Xây dựng và quản lý mô hình BIM, thực hiện bản vẽ kỹ thuật, quy trình và các ghi chú tiêu chuẩn / thông số kỹ thuật. Kiểm tra thường xuyên bản vẽ, quy trình và cấu trúc dự án của nhóm phụ trách.
• Khắc phục và giải quyết sự cố phát sinh.
• Hướng dẫn, tư vấn và đào tạo nhóm.
• Quản lý nhân lực dự án và và làm việc với Khách hàng.
• Xác định và báo cáo với cấp quản lý về nhu cầu đào tạo cần được đáp ứng để hoàn thành dự án.
• Phản hồi kịp thời về tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
• Tuân thủ kế hoạch và ngân sách của dự án.
• Báo cáo chính xác cho cấp quản lý những sai lệch, công việc bổ sung, các điểm bất thường và lỗi phát sinh nếu có trên các dự án riêng lẻ để điều chỉnh theo hợp đồng hoặc thanh toán.
• Hỗ trợ cấp quản lý trong việc báo giá, xem xét các dự án mới, đưa ra các ước tính, chương trình và phân cảnh theo yêu cầu. Đồng thời, hỗ trợ lập các MDEs / DLSs, khi được yêu cầu để lập báo giá.
• Hỗ trợ cấp quản lý trong việc quyết định số tiền sẽ được lập hóa đơn cho khách hàng theo các hợp đồng đã thỏa thuận và các thời điểm nộp kết quả cho khách hàng. giao hàng.
• Hỗ trợ cấp quản lý để đảm bảo việc vận hành dự án một cách hiệu quả và có lợi nhuận.
• Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của nhóm để nâng cao sự phát triển của từng cá nhân trong Atlas.
• Phản hồi về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh ảnh hưởng đến tính bền vững hoặc lợi nhuận của dự án.
• Chủ động tham gia vào kế hoạch phát triển của cá nhân phù hợp với kỳ vọng CPD (Phát triển Nghề nghiệp Không ngừng).
• Gương mẫu trong các việc như ủy quyền, huấn luyện, ra quyết định, quản lý thời gian, tiên phong và trong giao tiếp.
• Xác định và bồi dưỡng những cá nhân có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai.
• Đảm bảo nhân viên mới được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ để làm việc có hiệu quả trong các dự án.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications, Knowledge & Experience / Bằng cấp, Kiến thức & Kinh Nghiệm
• Bachelor's degree in Architecture or equivalent
• Minimum 4 years of experience
• Proficiency in using Autodesk Revit
-------
• Bằng Cử nhân Kiến trúc hoặc tương đương.
• Từ 4 năm kinh nghiệm trở lên
• Sử dụng thành thạo Autodesk Revit.

Technical requirements / Yêu cầu kỹ thuật
• Good knowledge of Building Regulations, detailing, and oversea construction methods
• Ability to prepare architectural documentation to international standards
-------
• Kiến thức tốt về các tiêu chuẩn Xây Dựng, chi tiết và các phương pháp xây dựng của nước ngoài.
• Khả năng thực hiện các bản vẽ, hồ sơ kiến trúc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Other requirements / Những yêu cầu khác:
• Excellent communication skills
• Good organization, leadership, and well-developed time management and skills
• Proficiency in English is essential
• Efficiently working with a team but also able to work independently, self-directed, and know when to reach out for guidance and support
• Positive attitude, passion, and patience
• Other details of this position will be discussed at the interview
-------
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và quản lý thời gian tốt.
• Thành thạo tiếng Anh.
• Làm việc hiệu quả với nhóm nhưng cũng có thể làm việc độc lập, tự định hướng cho bản thân và biết xác định thời điểm cần yêu cầu để được hướng dẫn và hỗ trợ.
• Thái độ tích cực, có đam mê và sự kiên nhẫn.
• Các chi tiết khác của vị trí này sẽ trao đổi khi phỏng vấn.


BENEFITS / CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ PHÚC LỢI
• International projects with international designers across all sector types
• Placement opportunities working in client oversea office
• English training courses with native speakers
• Attractive modern fun working environment
• Working days are Monday to Friday with flexi-time
• Attractive salary, plus 13th-month salary (for Vietnamese) and the potential bonus on the Company's financial performance
• Annual salary review
• 18 days annual leave per year, with a generous additional holiday package on years of contribution
• Loyalty bonus
• Entertainment allowance with team every quarter
• Internal social clubs
• Aon insurance health care
• Annual health check-up
• Free motorbike parking
-------
• Làm việc trên các dự án quốc tế nhiều lĩnh vực với các Kiến trúc sư nổi tiếng.
• Cơ hội làm việc tại văn phòng khách hàng nước ngoài
• Tham dự các khóa đào tạo tiếng Anh với người bản xứ
• Môi trường làm việc vui vẻ, hiện đại, hấp dẫn
• Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, với thời gian linh hoạt
• Mức lương hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 (đối với người Việt Nam) và thưởng khi công ty đạt mục tiêu
• Mức lương được xem xét định kỳ hàng năm.
• 18 ngày phép năm mỗi năm, và mỗi hai năm làm việc được tăng thêm 01 ngày.
• Phần thưởng cho nhân viên gắn bó lâu dài với công ty;
• Tham gia hoạt động giải trí cùng với nhóm, hỗ trợ từ ngân sách của Công ty;
• Tham gia các câu lạc bộ của Công ty;
• Được trang bị bảo hiểm Aon chăm sóc sức khỏe 24/7;
• Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
• Gởi xe máy miễn phí

Địa Điểm Làm Việc

364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District

Về Chúng Tôi

Founded in 1998, we are a leading design delivery solution provider to the AEC Industry. We provide high quality and cost effective documentation and project delivery services.
Our main operation centre is located in Saigon, Vietnam and is supported with Business Development, Technical and Project Managers in the UK, Australia, New Zealand, Middle East, North America, Canada, Hong Kong, Japan and Singapore.
We provide opportunities for ambitious professionals to work on Iconic, global projects with our industry leading clients. Our ongoing success is based on carefully balancing the needs and ambitions of the three Atlas pillars; Clients, Company and Employees.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Annual salary review


Health Care

Annual health checkup and additional insurance: Aon Health Care

Annual leave

At least 16 days/year after probation

Flexitime working hour


Training and career development opportunities


Award

Long service awards for every 2 years, up to 10 years, and every 5 years after

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

6th Floor, Etown 1, 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, HCMC

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

Human Resource Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)