Risk Data Engineer / Senior Data Engineer

Risk Data Engineer / Senior Data Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 223 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Mô Tả Công Việc

Objective
• The job holder is responsible for developing programs, algorithms and automated processes to cleanse, integrate and evaluate large datasets from disparate sources and implement complex business logic as needed with the available data processing tools
• The job holder will be responsible for helping build a reliable, sustainable and scalable data processing platform, working with other tribe members to support data pipelines, convert models to machine learning codes and recommend Big Data reporting and visualization applications.
Key accountabilities
• Design, develop and improve data sources, data architectures, system, tool / technology for analysis and modelling, in alignment with bank’s Cloud Initiative
• Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources using SQL and cloud-based (AWS, Google…) ‘big data’ technologies
• Participate in bank’s initiative to bring risk DataMart to the cloud, transforming risk data management practice
• Identify, design, and implement internal process improvements: automating manual processes, optimizing data delivery, re-designing infrastructure for greater scalability, etc.
• Support with the deployment process for retail and corporate models (on decision engine) and dashboards (on cloud platforms like Microsoft Azure, Google Cloud…)
• Building a data management framework, including: data dictionary, data flow data, rights and responsibilities for data use, information security, regulations process using data
• Monitoring department’s data operation to ensure data usage and security
• Research, design, and implement foundational and advanced tools supporting both modelling (Jupyter Notebook, SAS, R…), MIS/dashboard (Power BI, QlikSense…) and data engineering purposes (Apache Spark, Hadoop…)
• Research and develop solutions to digitize documents, tasks and data to support feature extraction and engineering
• Research advanced machine learning algorithms (random forest, gbm, neural network…) to build challenger models for existing models (propensity, churn, credit scoring…)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Bachelor’s or Master’s degree in Statistics, Mathematics, Quantitative Analysis, Computer Science, Software Engineering or Information Technology preffered
• 2 to 4 years of relevant experience with developing, debugging, scripting and employing big data technologies (e.g. Hadoop, Spark, Flink, Kafka, Arrow, Tableau), database technologies (e.g. SQL, NoSQL, Graph databases), and programming languages (e.g. Python, R, Scala, Java…) with preference towards functional/trait oriented
• English proficiency requirements are pursuant to Techcombank's policy
• Experience in designing and building dimensional data models, ETL processes, applied data warehouse concepts and methodologies, optimized data pipelines and assisted the architect as needed
• Experience monitoring complex system and solving data and systems issues having a consistent and algorithmic approach to resolving them
• Good understanding of Information Security principles to ensure compliant handling and management of all data
• Experience working in Agile teams to support digital transformation projects, having a clear understanding of Agile principles, practices and Scrum methodologies
• Has some know-how and partial scripting and coding experience to set up, configure & maintain a machine learning model development environment

Địa Điểm Làm Việc

119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5.000-9.999 nhân viên
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam