Risk Management Specialist At Securities Company/ Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tại Công Ty Chứng Khoán

Risk Management Specialist At Securities Company/ Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tại Công Ty Chứng Khoán

Đăng nhập để xem mức lương 374 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Full Social Security as Labour Code
Securities Certificate
Laptop

Mô Tả Công Việc

1. Support to ensure that risks are managed in the strategy, risks are approved by the BOM
2. Support rick management implementation, comply with the regulations of Company and SSC regulations
3. Build risk management policy for the company's business activities; develop processes, procedures and guidelines on professional management of risk management (regulations, risk management processes and margin trading risk management processes and procedures, etc.);
4. Build the method measures the risk in service escrow (the degree of risk in each customer, each category...)
5. Develop a model/tool to measure the company's risks, review pricing models and a rating system for financial instruments used by the business operations department;
6. Supervisor risks business activities to ensure risks in the strategy, risk appetite;
7. Coordinate with related departments to provide a list of funds and portfolio ratios for the Board of Management to approve for methodological and business investments.

1. Hỗ trợ đảm bảo quản trị rủi ro được quản trị trong chiến lược, rủi ro được phê duyệt bởi Ban lãnh đạo Công ty.
2. Hỗ trợ triển khai công tác Quản trị rủi ro, tuân theo quy định hoạt động của công ty chứng khoán và quy định UBCKNN
3. Xây dựng chính sách QTRR cho các mảng hoạt động kinh doanh của công ty; xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của QTRR (quy định, quy trình hướng dẫn quản trị rủi ro lãi suất và quy định, quy trình hướng dẫn quản trị rủi ro giao dịch ký quỹ…);
4. Xây dựng các phương pháp đo lường rủi ro giao dịch kí quỹ (mức tổn thất dự kiến từng khách hàng, từng danh mục...)
5. Xây dựng mô hình/công cụ đo lường các loại rủi ro của công ty, rà soát các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi bộ phận nghiệp vụ kinh doanh;
6. Giám sát các hoạt động kinh doanh có rủi ro nhằm đảm bảo rủi ro nằm trong khuôn khổ, chiến lược, khẩu vị rủi ro;
7. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đưa ra danh mục ký quỹ và tỷ lệ danh mục cho BGĐ phê duyệt cho các phương án đầu tư, kinh doanh
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor's degree in Finance, Banking or Risk management or related major.
- Certificate of securities analysis or certificate of fund management, financial analysis, investment, risk management
- 3-5 years work experience in securities company or a related (e.g. Risk Management, Financial Control, fund management companies etc.)
- Good English and/or Korean.
- Having knowledge and ability to analyze finance;
- Priority is given to candidates with practical knowledge and experience in building risk management models and tools

- Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro.
- Ưu tiên có bằng cấp và chứng chỉ phân tích chứng khoán, chứng chỉ quản lý quỹ, phân tích tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3-5 năm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán và quản trị rủi ro thị trường như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…
- Biết tiếng Anh/ hoặc tiếng Hàn
- Có kiến thức và khả năng phân tích tài chính doanh nghiệp;
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng mô hình, công cụ quản trị rủi ro;

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Securities Corporation

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 3 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.