Route To Market & Sales Training Manager

$2400 - $2800

Hết hạn trong 11 ngày
2658 lượt xem
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

Cấp trên trực tiếp quản lý/ Directly report to: Commercial Director

Địa điểm làm việc/ Working location:

+ Hà Nội: 2nd Floor, Western Tower - Hancorp Plaza, 72 Tran Dang Ninh Str., Cau Giay Dist., Hanoi

+ Hồ Chí Minh: Shophouse: RS4-SH.10 Richstar Tower, 278 Hoa Binh Str., Hiep Tan ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh

Mục đích công việc/ Job purpose:

- Liên tục cải thiện năng suất bán hàng bằng cách thúc đẩy chiến lược Tiếp cận thị trường (RTM) và Hiệu quả bán hàng

Continuously improve sales productivity by driving Route to Market (RTM) strategy and Sales Efficiency plus Effectiveness

Chi tiết công việc/ Tasks in detail:

1. Phát triển hệ thống bán hàng/ Develop sales system

• Triển khai, giám sát quá trình thực thi xây dưng hệ thống đối tác phân phối đối với bộ phận Kinh doanh và Phát triển kinh doanh, hiệu chỉnh những phát sinh trong từng giai đoạn để đạt được sự ổn định và phát triển bằng cách hướng dẫn Bộ phận bán hàng cách tổ chức hoạt động, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư theo đúng qui định chính sách công ty đã đề ra.

Deploy and monitor the process of building a distribution partner system for the Sales department, adjust the problems that arise in each stage to achieve stability and development by guiding the Sales Department how to organize activities, monitor, inspect and evaluate investment activities in accordance with company's policies and regulations.

• Kiểm tra thường xuyên việc thực thi và vận hành của đối tác phân phối bằng cách theo dõi, đánh giá và phản hồi cho đội ngũ bán hàng và đối tác phân phối.

Regularly check the implementation and operations of distribution partners by monitoring, evaluating and providing feedback to the salesforce and distribution partners.

• Thiết lập kế hoạch bán hàng theo mô hình Kênh phân phối căn cứ vào dữ liệu số lượng điểm bán đã khảo sát để thiết lập số lượng tuyến bán hàng, lộ trình bán hàng đảm bảo cho hoạt động bán hàng hiệu quả đối với bộ phận kinh doanh.

Set up a sales plan according to the Distribution Channel model based on data on the number of surveyed points of sale to establish the number of sales routes and sales roadmap to ensure effective sales activities for Sales department

• Kiểm soát thực thi, duy trì và đánh giá hệ thống khách hàng về số lượng và chất lượng, phát triển thêm các loại hình khách hàng mới tiềm năng để phát triển hệ thống bền vững bằng cách phân tích các chỉ số về khách hàng trên cơ sở dữ liệu của hệ thống bán hàng DMS cũng như kiểm tra thực tế của thị trường

Control the implementation, maintenance and evaluation of the customer system in terms of quantity and quality, develop additional types of potential new customers to develop a sustainable system by analyzing customer indicators on the database of the DMS system as well as checking the reality of the market

• Lập kế hoạch (Go to market) đối với hệ thống sản phảm, nhân sự và phân phối

Make plan (Go to market) for systems of products, human resources and distribution

• Đảm bảo chất lượng thực hiện bán hàng bằng cách đóng vai trò kiểm toán nội bộ

Ensure quality of sales execution by acting as internal auditor

2. Đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ bán hàng/ Train and develop capacity for the sales team

• Đào tạo kiến thức bán hàng và quản trị bán hàng trên lớp nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau bằng những vấn đề thực tế trên thị trường để áp dụng phù hợp với từng vị trí.

Train on sales knowledge and sales management in class to create opportunities for the team to discuss and share experiences with each other using real issues in the market to appropriately apply to each position

• Tổ chức đào tạo kiến thức bán hàng và quản trị bán hàng trên hệ thống đào tạo trực tuyến nhằm cung cấp kiến thức cho đội ngũ bán hàng.

Organize training on sales knowledge and sales management on the online training system to provide knowledge to the salesforce.

• Huấn luyện kỹ năng quản trị và bán hàng thực địa tại các khu vực đạt hiệu quả kinh doanh thấp và biến động nhân sự nhiều giúp cho đội ngũ bán hàng nắm được nguyên tắc huấn luyện trên thực địa, tìm kiếm cơ hội để gia tăng hiệu quả bán hàng

Train in pratical sales and management skills in areas with low business efficiency and high personnel fluctuations helps the salesforce grasp the principles of field training and look for opportunities to increase sales efficiency

• Đánh giá năng lực của hệ thống nhân sự bán hàng để nâng cao thái độ và kỹ năng bằng cách dựa vào kết quả kinh doanh thông qua các chỉ số đo lường hiệu quả công việc và kiểm tra đánh giá thực tế thị trường bởi các cơ hội đào tạo, huấn luyện, làm cùng, họp nhóm, làm việc 1-1

Evaluate the capacity of the salesforce system to improve attitudes and skills basing on business results through performance measurement indicators and checking actual market assessments by opportunities for training, coaching, working together, group meetings, and 1-1 work

• Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (Sale KPIs) để làm cơ sở tính thưởng kết quả bán hàng tháng cho đội ngũ

Build performance measurement indicators (Sale KPIs) to serve as a basis for calculating monthly sales results bonuses for the team

• Phân tích các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) để đánh giá năng lực bán hàng

Analyze performance indicators (KPIs) to evaluate sales capacity

Yêu cầu công việc

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketing.

Education: Graduated from university with major in Business Administration, Economics and Marketing.

• Kiến thức chuyên môn/ Professional knowledge

- Kiến thức về ngành FMCG/ FMCG industry

- Kiến thức về ngành hàng sữa và chế phẩm từ sữa/ Dairy product & dairy industry.

- Có hiểu biết về quản lý Salesforce & Route to Market (RTM), phân tích năng suất, hiểu biết về hệ thống DMS là một lợi thế/ Have understanding of Salesforce & Route-to-market (RTM) management, productivity analysis, understanding of DMS system is a plus

- Mạnh về phân tích dữ liệu, giao tiếp và đàm phán bằng lời nói và văn bản tốt/ Strong in data analysis, strong verbal & written communication and negotiation

• Kiến thức bổ trợ/ Supplementary knowledge:

- Có hiểu biết về các hoạt động Marketing, Chuỗi cung ứng.

Basic knowledge of Marketing, Supply chain

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng FMCG, GT, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Tiếp cận thị trường.

Min 3 years of experience in FMCG, GT Sales, highly prefer experience in Route to Market positions.

• Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng trình bày và đàm phán; Kỹ năng huấn luyện/ đào tạo/ động viên đội ngũ.

Communication skills; Presentation and negotiation skills; Skills of training / training / motivating the team

• Tiếng Anh: Tốt (Nghe, nói, đọc, viết).

English: Good in listening, speaking, reading and writing

• Vi tính thành thạo/ Proficiency computer

• Chấp nhận đi công tác xa & thường xuyên/ Accept to travel far & often

• Khả năng lãnh đạo/ Leadership


LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC PHÚC LỢI/ SALARY AND BENEFITS:

• Mức lương/ Salary: 50 ~ 70 triệu VND.

• Phụ cấp xăng xe, điện thoại; Thưởng KPI, thưởng vào các dịp lễ/ tết theo chính sách công ty.

KPI yearly bonus, Allowances, Holidays bonus as company policy.

• Ngân sách tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức.

External and internal Training courses.

• BHXH, BHTN, BHYT full lương theo quy định của luật và chính sách công ty và Các chế độ phúc lợi khác: Du lịch hè, Khám sức khỏe hàng năm, Quà sinh nhật và các hoạt động xã hội, tập thể.

Full Salary Social Insurance & others benefits as company policy will be share more in interview

• Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân theo chính sách công ty

Premium Health Care for personal and family members (Based on position level)Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Competitive salary

Chăm sóc sức khoẻ

Premium Healthcare (Personal and Family)

Nghỉ phép có lương

External and internal Training and Development
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

02/05/2024

Nhân viên

Tiếp Thị, Quảng Cáo/Truyền Thông > Nghiên Cứu & Phân Tích Thị Trường

FMCG, Supply Chain Management, Salesforce Development, Power BI, Marketing

Hàng tiêu dùng

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

2nd Floor, Western Tower - Hancorp Plaza, 72 Tran Dang Ninh, Cau Giay, HN

RS4-SH.10 Richstar Tower, 278 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chính Minh

Zott Vietnam Company Limited
Zott Vietnam Company Limited
Zott Vietnam Company Limited

Tầng 2, tháp Tây, tòa nhà Handcorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

(Xem bản đồ)
Phòng Nhân sự (Ms.Chang)

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết