Safety and Security Staff/Nhân Viên An Ninh Urgent job

Safety and Security Staff/Nhân Viên An NinhUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 640 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive remuneration
Premium healthcare for employee and junior dependents
Training opportunities

Mô Tả Công Việc

Division/Bộ phận: Operations/Vận hành
Position/Vị trí: Safety and Security Staff/Nhân viên An ninh
Reports to/Báo cáo cho: Safety and Security Manager/Quản lý An ninh
Working Hours/Giờ làm việc: 40 hours per week, Mon-Sun in shifts/40 giờ mỗi tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật theo ca

HOW TO APPLY/CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:
Interested candidates please send your applications via School Recruitment Portal at/Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trên trang tuyển dụng của nhà trường tại: https://www.applitrack.com/unishanoi/onlineapp/_application.aspx?posJobCodes=490&posFirstChoice=2020%20-%202021%20SCHOOL%20YEAR%20OPENINGS&posSpecialty=

Position overview/Tổng quan về vị trí:

A School Safety and Security Officer is responsible for maintaining a safe and secure environment within the school premises. This includes implementing security measures, responding to emergencies, incidents, and collaborating with school’s staff, students, faculty, parents… and law enforcement agencies to ensure the well-being of everyone on the campus.
Nhân viên An ninh Trường học chịu trách nhiệm duy trì một môi trường an toàn trong khuôn viên nhà trường. Nhiệm vụ này bao gồm thực thi các biện pháp an ninh, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, sự cố và phối hợp với nhân viên, học viên, giáo viên, phụ huynh của trường... và các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo an toàn cho mọi người trong khuôn viên trường.
Contribute to the effectiveness of the school operations by ensuring the smooth implementation of safety and security processes aligned with the school’s principles and objectives.
Đóng góp vào hiệu quả hoạt động của nhà trường bằng việc đảm bảo thực hiện trơn tru các quy trình an ninh và an toàn tuân theo các nguyên tắc và mục tiêu của nhà trường.

Duties and Responsibilities/Nhiệm vụ và trách nhiệm:

• Ensure the safety of all individuals on campus
Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong khuôn viên trường
• Maintain security on the school premises and grounds
Duy trì an ninh trong sân và khuôn viên trường
• Identify and report any suspicious activities or individuals, incidents, or accidents to the manager
Xác định và báo cáo bất kỳ sự bất thường/sự cố/tai nạn nào cho cấp trên
• Control traffic
Kiểm soát giao thông
• Monitor visitors, contractors, vendors, and workers
Giám sát khách/nhà thầu/nhà cung cấp/công nhân
• Respond to emergencies affecting the safety and security of the premises
Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của trường
• Manage all safety and security systems, including fire alarms, firefighting equipment, intrusion alarms, access control, CCTV …etc
Quản lý tất cả các hệ thống an toàn/an ninh; bao gồm báo cháy, chữa cháy, báo động xâm nhập, kiểm soát ra vào, camera quan sát, vv...
• Supervise the internal safety and security staff and third-party security personnel
Giám sát nhân viên an ninh nội bộ và nhân viên an ninh bên thứ 3
• Conduct training sessions for security personnel on safety and security protocols
Đào tạo nhân viên an ninh về các quy định an toàn và an ninh
• Assist in enforcing UNIS Hanoi procedures and regulations
Hỗ trợ thực thi các quy trình và quy định của UNIS Hà Nội
• Ensure the proper functioning of security equipment
Đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị an ninh
• Report any issues with equipment and assist in coordinating repair or replacements
Báo cáo các vấn đề về thiết bị và phối hợp sửa chữa hoặc thay thế
• Perform all other responsibilities and tasks as assigned by the manager
Thực thi tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Position Requirements/Yêu cầu công việc:

i. Education/qualification/Trình độ học vấn:
• High School Graduation
Tốt nghiệp Trung học phổ thông

ii. Experience/Kinh nghiệm:
• Experience in a similar role, preferably in large multi-cultural organizations, is an advantage
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức đa văn hóa lớn là một lợi thế

iii. Technical knowledge/Kiến thức chuyên môn:
• Good discipline and attitude
Thái độ và kỷ luật tốt
• Good English communication skills
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
• Strong communication and interpersonal skills
Kỹ năng tương tác và giao tiếp tốt
• Knowledge of emergency response procedures and protocols
Có kiến thức về các quy trình ứng phó với trường hợp khẩn cấp
• Ability to follow instructions and standards strictly
Khả năng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và hướng dẫn
• Customer service and result orientation
Chú trọng kết quả công việc và dịch vụ khách hàng

Địa Điểm Làm Việc

G9 Ciputra Tay Ho Hanoi, Vietnam

UNIS Hanoi is...

- One of only two United Nations schools in the world. The Principles of the United Nations are central to our identity, Mission, Value and Vision
- Fully accredited by CIS (Council for International Schools), WASC (Western Association of Schools and Colleges) and the only school in Hanoi accredited by the IBO (International Baccalaureate Organisation) to offer the full IB programme (Discovery to Grade 12)
- A not-for-profit school. Tuition fees are invested directly in providing the highest quality education and inquiry based learning environment for all our students
- The original IB World School in Asia, and the first international school in Hanoi, founded in 1988 in partnership between the United Nations Development Programme, UNICEF and the Vietnamese Ministry of Training and Education (MoET) (see our Brief History for more)
- A truly diverse international community with 66 nationalities and nearly 40 mother tongues represented
- Non-selective for entry to our Diploma Programme, encouraging all students to excel and with a School diploma average well above the world average.

Our mission is to encourage students to be independent, lifelong learners who strive for excellence and become responsible stewards of our global society and natural environment, achieved within a supportive community that values diversity and through a programme reflecting the ideals and principles of the United Nations.

Xem toàn bộ thông tin công ty
G9 Ciputra, Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi
100-499 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp