Sale Manager

Thương lượng 315 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Periodic health check, social insurance according to Law & 24/24 accident insurance
Experience a professional working environment in terms of customer service, dynamic and enthusiastic

Mô Tả Công Việc

- Under the supervision of DOS and within the guidelines of the Resort's policies and procedures, has responsibility for achieving maximum sales coverage and room night production for the Resort.
- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh đạt được mục tiêu doanh thu, chịu trách nhiệm đạt được doanh số bán hàng tối đa cho khu nghỉ.
- Generate budgeted room nights for corporate and banqueting sectors so as to achieve the expected revenue through personal selling within a defined sales portfolio assigned.
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu phòng cho mảng Corporate và Hội họp, và cố gắng tăng thêm doanh thu thông qua việc bán hàng trực tiếp.
- Conduct sales calls to all existing and new travel agent clients in the Vietnam.
- Đặt hẹn với các khách hàng hiện hữu và các đại lý du lịch toàn quốc.
- Source and seek out new business development. Issue whole sales rates or room quotations.
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Đưa ra giá công ty hoặc giá phòng.

***PRIMARY DUTIES / NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Conduct sales calls to all existing and new travel agent clients to increase awareness and establish supportive business relationships.
Thực hiện các cuộc hẹn tất cả khách hàng hiện tại và khách hàng công ty mới để đẩy mạnh các mối quan hệ.
2. Identify and seek out prospective clientele within the sales area, which may have potential usage of the Resort including accommodation and banqueting facilities.
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng sử dụng các dịch vụ khu nghỉ bao gồm ăn ở và hội họp
3. Prepare weekly and monthly reports on sales activities and sales call reports.
Chuẩn bị báo cáo hoạt động kinh doanh và các cuộc hẹn hàng tuần và hàng tháng.
4. Attend weekly sales meetings to present action plan ahead and follow up on potential bookings or inquiries.
Tham dự các buổi họp bán hàng hàng tuần để trình bày kế hoạch hoạt động và theo dõi các đăng ký đặt phòng hoặc các yêu cầu đặt phòng tiềm năng.
5. Liaise closely with other departments to co-ordinate customer requests/ requirements and ensure complete guest satisfaction.
Liên lạc chặt chẽ với các bộ phận để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đảm bảo khách hài lòng.
6. Liaise closely with Banquet Sales Personnel regarding issue of banquet quotations and ensure immediate hand-over at the time of confirmation.
Liên lạc chặt chẽ với Bộ phận bán tiệc, liên quan đến các báo giá hội họp và đảm bảo bàn giao kịp thời ngay thời điểm xác nhận.
7. As directed, participate in sales activities including sales trips, both individually and in conjunction with the sales team.
Theo chỉ đạo, tham gia các hoạt động bán hàng bao gồm các chuyến đi thăm hỏi khách hàng cá nhân và kết hợp với đội ngũ bán hàng.
8. Negotiate room rates under the guidance of the Chief Commercial Officer.
Thương lượng giá phòng công ty theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị.
9. Enhance awareness by providing product knowledge and promote special offers and information.
Nâng cao nhận thức bằng cách cung cấp kiến thức sản phẩm, thông tin và đẩy mạnh các chương trình đặc biệt.
10. Maintain guest safety, security and confidentiality.
Tổ chức giới thiệu khu nghỉ cho các khách hàng tiềm năng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

COMPETENCIES / NĂNG LỰC:
• Be co-operative and supportive of other team members through consulting, providing feedback and sharing information with others.
Cùng hơp tác và hỗ trợ các thành viên nhóm khác thông qua việc tư vấn, chia sẻ các phản hồi và thông tin.
• Consider the attitudes and perspectives of the guest and adapt to their differing needs.
Xem xét thái độ và quan điểm của khách và thay đổi lại phù hợp với nhu cầu khác nhau của họ.
• Express ideas with clarity and confidence and in a logical manner.
Thể hiện các ý tưởng rõ ràng và tự tin một cách hợp lý.
• Possess good administration and interpersonal skills and the ability to work to agreed timeframes and reporting schedules.
Có kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt, khả năng làm việc và lên kế hoạch báo cáo đúng tiến độ.
• Confident to lead by example.
Tự tin là người dẫn đầu.
• Demonstrate the ability to priorities and manage the demands of your position.
Thể hiện khả năng quản lý các yêu cầu cho vị trí này.

*MISCELLANOUS / CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
• To reinforce the Resort culture & spirit through teamwork and flexibility consistent with the Staff Handbook.
Củng cố văn hoá và tinh thần của khu nghỉ thông qua cách làm việc hợp tác và linh động.
• To at all times maintain the privacy of Resort information.
Luôn giữ bảo mật các thông tin của khu nghỉ.
• To have a full understanding of the Resort’s policies and procedures, Occupational Health & Safety issues, Fire Emergency procedure and other policies that may be issued.
Hiểu rõ về các thủ tục và quy định của khu nghỉ, các vấn đề về an toàn và sức khoẻ, quy định cháy khẩn cấp và các chính sách khác.
• To maintain a favorable working relationship with all company employees to in turn promote a cooperative and harmonious working environment.
Duy trì mối quan hệ với tất cả nhân viên công ty để nâng cao môi trường làm việc hợp tác và hài hoà.
• Handle any guest complaints effectively and diplomatically to ensure the ultimate satisfaction of guests.
Xử lý các phàn nàn của khách một cách hiệu quả và chuyên nghiệp đảm bảo khách hài lòng.

*RELATIONSHIPS / MỐI QUAN HỆ
Internal: Interact professionally with personnel in Sales & Banqueting, Front Office, Reservations, and Department Heads
Nội bộ: Tương tác chuyên nghiệp với bộ phận bán hàng hội nghị, bộ phận tiền sảnh, đặt phòng và các Trưởng bộ phận.
External: Interact professionally with corporate clientele and guests, Regional Sales Office
Bên ngoài: Tương tác chuyên nghiệp với các khách hàng và đối tác, văn phòng kinh doanh khu vực.

*QUALIFICATIONS / CHUYÊN MÔN:
Education: A diploma or degree qualification. Fluency in oral and written English
Trình độ: Đại học
Tiếng Anh lưu loát nghe nói và viết
Experience: Previous Resort-related experience desired.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến khách sạn
Other / Khác:
• Excellent interpersonal and communication skills
Kỹ năng giao tiếp và truyền thông giỏi.
• Good presentation and public speaking skills
Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp trước công chúng tốt.
• Good in planning, organizing and co-ordination
Lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp.
• Showing strong initiative and creative skills
Kỹ năng chủ động và sáng tạo

Địa Điểm Làm Việc

5D/104 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)