Sale – Marketing Manager (Golf) Urgent job

Sale – Marketing Manager (Golf)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 224 lượt xem - Hết hạn trong 17 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập hấp dẫn
Chế độ nghỉ phép, đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Được đào tạo về Golf cùng huấn luyện viên nước ngoàI

Mô Tả Công Việc

- Bộ phận (Dept): Kinh doanh – Marketing /Sales – Marekting Department
- Chức danh cấp trên trực tiếp (Direct supervisor’s title): Tổng Giám đốc /CEO & BOD
- Cấp phải thông tin liên quan (Indirect supervisor’s title): Bộ phận Đào tạo và Hành chính nhân sự, Bộ phận Kế toán /Coaching , HR & Accountant Department.

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
- Lập kế hoạch, xây dựng đội ngũ, quản lý, điều hành và triển khai các kế hoạch, hoạt động kinh doanh – Marketing cho học viện The Golf Hub, thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty đề ra.
- Planning, building a team, managing, operating and implementing business and marketing plans and activities for The Golf Hub Academy, implementing the business goals of the Company.
- Phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho The Golf Hub
- Market development, branding for The Golf Hub

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Công việc chính/ Main duties
1.1. Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh, ngân sách hoạt động theo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Managing, operating and developing the company's business activities. Advise and advise the Board of Directors on strategies, plans and business plans, operating budgets in the short, medium and long term.
1.2. Xây dựng, Lập kế hoạch kinh doanh, Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị theo định kỳ.
Building, Business Planning, Reporting on business results, revenue and expenses; make forecasts to management periodically.
1.3. Chịu trách nhiệm xây dựng bộ máy nhân sự, tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, phân bổ mục tiêu, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh và trợ giảng và các bộ phận liên quan khác nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số theo kế hoạch tháng/quý/năm của Công ty.
Responsible for building human resources, recruiting, coaching, training, allocating goals, managing sales staff and teaching assistants and other related departments to achieve growth and business goals. Target sales according to the company's monthly/quarterly/yearly plan.
1.4. Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.
Build and optimize the sales process from planning to closing sales.
1.5. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng thường niên, , với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.
Building and developing strong, long-term customer relationships, building annual customer care plans, and strategic partners in corporate communication campaigns.
1.6. Phối hợp với bộ phận kế toán theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng theo đúng quy định Công ty
Coordinate with the accounting department to monitor and manage the customer's debt in accordance with the Company's regulations
1.7. Phối hợp chặt chẽ với team, các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh để đảm bảo Học viện Gôn tối đa hóa hiệu quả và lợi nhuận
Work closely with the team and related departments to resolve issues that arise to ensure the Golf Academy maximizes efficiency and profits.
1.8. Phối hợp, trao đổi chặt chẽ với bộ phận Đào tạo để triển khai kế hoạch kinh doanh, hoạt động quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm theo tháng/quý/năm,
Coordinate and discuss closely with the Training department to implement business plans, image promotion activities, product introduction monthly/quarterly/yearly,
1.9. Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng đưa ra ý tưởng marketing.
Research and analyze market and sales data to come up with marketing ideas.
1.10 Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,..
Develop marketing plans, advertising programs, events, discounts, promotions, ..
1.11. Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp với khách hàng.
Set up funding, personnel to carry out marketing and advertising campaigns, deploy, monitor and evaluate the effectiveness of communication programs, marketing products/services of the business to customers.
1.12 Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác.
Coordinate with related departments and divisions to carry out communication activities to improve brand recognition to customers and partners.
1.13 Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết các phòng ban và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Implement internal communication programs, connect departments and develop corporate culture.
2. Hệ thống KPI công việc
2.1. Doanh thu theo đầu người (= Tổng doanh thu / Tổng số senior sales)
Revenue per sales (= Total sales / Total senior sales)
2.2. Chỉ tiêu doanh thu tháng/quý/năm Monthly/quarterly/yearly revenue target
2.3. Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng (= Doanh số tháng này / doanh số tháng trước) Monthly sales growth rate (= Sales this month / last month sales)
2.4. Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng Conversion rate from lead to customer
2.5. Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác, tiếp tục sử dụng dịch vụ (= Số khách hàng mua thêm sản phẩm / tổng số khách hàng)
The percentage of customers who buy another product, continue using the service (= Number of customers buying more products / total customers)
2.6. Giá trị hợp đồng trung bình (= Tổng giá trị hợp đồng / Tổng số hợp đồng)Average contract value(= Total contract value / Total number of contracts)
2.7. Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh Business target completion rate
3. Quản lý cấp dưới / Management subordinates
3.1. Nhân viên sales/ Chăm sóc khách hàng và đội ngũ trợ giảng Sales / Customer care staff and teaching assistant
3.2. Nhân viên Marketing – Thiết kế
4. Công việc khác (không thường xuyên) Other jobs (infrequently)
4.1. Thực hiện các công việc khác theo sự giao việc của Ban Giám đốc./ Perform other duties as assigned by the Board of Directors.
 Đúng hạn, đầy đủ, chính xác/ Timely, complete and accurate
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn / chuyên môn (Education / Profession)
 Tốt nghiệp đại học trở lên Graduated from university or higher
 Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính. Major of Business, Finance.
2. Trình độ ngoại ngữ / tin học (Language / Computer skill)
 Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn tiếng Anh, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Ability to read and understand specialized English documents, good communicate in English
 Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power point, Email, Internet,..). Proficient in using office IT (MS Word, Excel, Power point, Email, Internet, ..)
3. Năng lực / Kỹ năng (Competences / Skills)
 Có kiến thức và kinh nghiệm bán hàng,
 Có hiểu biết về các nguyên tắc dịch vụ khách hàng, nền tảng digital sales, marketing
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 Kỹ năng xây dựng, đào tạo và phát triển đội nhóm
 Kỹ năng thương lượng tốt
 Kỹ năng thích ứng nhanh với thay đổi
 Năng lực sáng tạo và đổi mới
 Tinh thần dấn thân, hướng đến mục tiêu đã đề ra
 Kiên nhẫn, chịu được áp lực cao
 Ứng xử và ngoại hình chuyên nghiệp, năng động, chủ động và sáng tạo, tự chủ, linh hoạt, quản lý thời gian tốt, tự tin, đáng tin cậy
 Having sales knowledge and experience,
 Having knowledge of customer service principles, digital sales, marketing platform
 Ability to work independently and work in teams
 Presentation skills, good communication in Vietnamese and English
 Team building and team development, team training skills
 Good negotiation skills
 Skills to adapt quickly to change
 Creativity and innovation
 The spirit of commitment, towards the set goal
 Being patient, withstand high pressure
 Professional, dynamic, proactive and creative conduct and appearance, self-control, flexible, good time management, confident, reliable
4. Số năm kinh nghiệm (Years of working experience)
 5 năm kinh nghiệm
 Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
 5 years of experience
 At least 3 year in the same position
5. Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe (Sex / Age / Appearance / Health)
 Nam / Nữ Male / Female
 Từ 32 tuổi trở lên/Over 32 years old.
 Ngoại hình tương đối/ Good apperance
 Sức khỏe tốt (có xác nhận của bệnh viện)/ Good health (certified by the hospital)
6.Các yêu cầu khác, nếu có (Other requirements, if any)
 Ưu tiên cho người có kinh nghiệm làm việc với lĩnh vực golf, có thành tích bán hàng tốt trong công việc trước.
 Priority to people who have experience working in the field of golf, have a good sales record in the previous job

Địa Điểm Làm Việc

30A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và các địa điểm kinh doanh khác

The Golf Hub là thương hiệu học viện Golf chuyên nghiệp, bài bản do các huấn luyện viên nước ngoài có trình độ, bằng cấp quốc tế giảng dạy. Tại đây, chúng tôi xây dựng cho học viên lộ trình đào tạo, phát triển bài bản, phù hợp với năng lực, thể trạng của từng học viên, chỉ sau 1 buổi học, học viên đã có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, The Golf Hub là đơn vị đầu tiên có dịch vụ sửa chữa gậy, fitting gậy cùng với các huấn luyện viên có nhiều năm kinh nghiệm về fitting gậy hàng đầu trên thế giới.

The Golf Hub là đối tác tin cậy của các hãng gậy, đồ thể thao về Golf uy tín trên thế giới như Puma, Ping, Cobra, Mizuno, Titleist, ...

Chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất, chất lượng nhất và những phút giây giải trí tuyệt vời nhất khi tham gia vào các chuỗi sự kiện Outting, tournament, Golf 3D,.....

Xem toàn bộ thông tin công ty
30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
25-99 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp