Sale Supervisor GT - North

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 526 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

Premium healthcare insurance for yourself
Exclusive training roadmap for career development

Job Description

A. Vai Trò Trách Nhiệm Chung:
1. Hoạch định chiến lược kinh doanh hằng ngày của nhà phân phối (NPP)/ Ngành hàng được phân công và thực hiện kế hoạch đó theo các chính sách, quy trình của công ty nhằm đạt được:
• Doanh số mua vào (Primary Sales), doanh số bán ra (Secondary Sales)
• Số lượng cửa hàng cần bao phủ
• Mức độ bao phủ của từng sản phẩm tại cửa hàng
• Việc trưng bày, khuyến mãi hàng hóa tại ngoài thị trường
2. Trực tiếp tham gia việc tuyển dụng, đào tạo (on-boarding), huấn luyện và quản lý thành tích của đội ngũ nhân viên tại NPP.
B. Các công việc chính:
1. Xây dựng, phân chia tuyến bán hàng (beatplan), vẽ sơ đồ tuyến bán hàng (beatmap) theo quy định của công ty.
2. Tiến hành khảo sát và cập nhật danh sách khách hàng vào hệ thống quản lý NPP (DMS) ngay khi có thay đổi để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
3. Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công.
4. Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày theo đúng quy định của công ty nhằm đạt những mục tiêu đề ra.
5. Nắm bắt tình hình của các sản phẩm cùng ngành hàng và cập nhật với Giám Đốc Điều Hành NPP và Quản lý trực tiếp để có những kế hoạch kịp thời.
6. Các công việc liên quan đến quản lý địa bàn được quản lý trực tiếp phân bổ thông qua các buổi họp tập trung hay email.
7. Đại diện cho Unilever tại NPP, hỗ trợ Chuyên Viên Quản Lý NPP (DME) hay trực tiếp (nếu không có DME) bàn bạc và thiết lập kế hoạch phối hợp kinh doanh với NPP theo từng năm với sự đồng ý của Trưởng Phòng Bán hàng. Xem xét và chỉnh sửa bản kế hoạch này hằng quý.
8. Làm việc với Giám Đốc Điều Hành NPP/ Chủ NPP để đảm bảo việc kinh doanh của NPP (vốn đầu tư, trang thiết bị, lợi nhuận...) theo đúng quy chuẩn của Unilever và đảm bảo các chính sách, quy chế của Unilever được áp dụng đúng đủ.
9. Làm việc với Giám Đốc Điều Hành NPP/ Chủ NPP để lên đơn hàng phù hợp với tình hình kinh doanh và chiến lược công ty nhằm hỗ trợ NPP đạt chỉ tiêu bán hàng hàng tháng.
10. Lên lịch đi thị trường hàng tuần và thực hiện việc đi thị trường theo lịch để giám sát, quản lý thị trường, khách hàng và huấn luyện nhân viên.
11. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và quản lý thành tích nhân viên NPP.
12. Các công việc liên quan đến quản lý NPP được quản lý trực tiếp phân bổ qua các buổi họp tập trung hay email.
13. Giám sát, đào tạo và huấn luyện Tổ Trưởng NPP, nhân viên NPP
14. Làm việc với Giám Đốc Điều Hành NPP đề giải quyết các vấn đề than phiền, khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quyền hạn cho phép.
15. Đề nghị những giải pháp, sáng kiến để phát triển thị trường được giao dựa trên những am hiểu của bản thân về thị trường với Giám Đốc Điều Hành NPP và Quản lý trực tiếp. Thực thi những kế hoạch này sau khi đã có sự đồng ý cùa Quản Lý Trực Tiếp.
16. Gửi các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của Quản Lý Trực Tiếp về văn phòng chi nhánh đúng hạn.
17. Các nhiệm vụ khác do Quản Lý Trực Tiếp bàn giao, phân bổ qua các buổi họp tập trung hay email.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế…hay các ngành liên quan
2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí/giám sát nhà phân phối.
3. Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt
4. Khả năng làm việc nhóm tốt.
5. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người.

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam

Unilever is one of the largest fast-moving consumer goods companies in the world. Unilever manufactures detergents, home & personal care products and foods including some of the world’s top brands like: Omo, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Lipton, Knorr ….

Started business in Vietnam since 1995, Unilever has been growing successfully and consistently. Our key to success is the deep understanding of Vietnamese consumers and the commitment to make Vietnamese lives better.

At Unilever Vietnam, we are committed to raising the quality of life for people everywhere, through the provision of branded products and services. We believe that people are at the heart of all that is done in our business. Therefore, we offer people the greatest careers and consider the development of our human resource to be of great importance.

Read full company information
156 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, Dist.7
1,000-4,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.