Sale SupportUrgent job

Thương lượng 1044 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
According to company policy
Dynamic and friendly working environment

Mô Tả Công Việc

Tổng hợp danh sách khách hàng tiềm năng hàng ngày và cung cấp cho bộ phận kinh doanh
Duy trì một hệ thống lưu trữ có tổ chức và dễ truy cập
Xử lý tất cả các nhiệm vụ hành chính cho bộ phận kinh doanh, bao gồm lên lịch hội nghị khách hàng và các cuộc họp
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm và giám đốc điều hành khi cần thiết
Thực hiện nhiệm vụ nhập dữ liệu liên quan đến số liệu, số liệu bán hàng và dữ liệu quan trọng khác
Xử lý bán hàng một cách kịp thời
Báo cáo bất kỳ hoạt động bất thường nào cho người giám sát
Xử lý nhanh các yêu cầu đặt hàng gấp và thay đổi đơn đặt hàng và thông tin vận chuyển theo yêu cầu
编制每日潜在客户清单并将其提交给销售团队同事
为销售专业人员维护一个可访问且有组织的归档系统
处理销售团队的所有行政职责,包括安排客户会议
根据需要向管理团队成员和高管提供帮助
执行有关指标、销售数据和其他关键数据的数据输入职责
及时创建和处理销售
向主管报告任何异常活动
根据需要加快请求紧急订单并更改销售订单和运输信息
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân hoặc về tiếp thị, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Thành thạo tiếng Trung là một lợi thế.
Có kinh nghiệm trong quản lý và công việc văn phòng.
Kỹ năng phân tích, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và dịch vụ khách hàng xuất sắc.
Khả năng đa nhiệm và chuyển đổi trọng tâm nhanh chóng.
Thành thạo sử dụng máy tính, kỹ năng CNTT.
Hiểu các nguyên tắc bán hàng và thực hành dịch vụ khách hàng.
具有市场营销、商业或相关领域的学士学位
中文熟练者为优先。
有行政管理和办公室工作的经验可能是有利的。
较强的分析、组织和时间管理能力。
出色的团队合作、人际关系、沟通和客户服务技能。
能够处理多项任务并快速切换注意力。
计算机知识、IT 技能和打字技能。
了解销售原则和客户服务实践

Địa Điểm Làm Việc

12/F Daeha Business Centre, 360 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi

China Unicom (Vietnam) Operations Company Limited is a wholly owned subsidiary of China Unicom Global Limited (“CUG”) .
The headquarters of CUG is located in Hong Kong, with sales specialists and technical experts in over 22 countries and regions worldwide. CUG endeavors to deliver direct and dedicate local support to customers outside Mainland China, including Asia Pacific, Americas, Europe, South Africa and the Middle East.
Leveraging on China Unicom’s robust domestic and global network infrastructure, CUG focus on business expansions and service requirements outside Mainland China. With trustworthy domestic teams in China and elite teams stationed overseas, CUG is confident to provide exceptional one-stop services for customers with telecommunication needs into China, out of China, or via China from every corner of the world

Xem toàn bộ thông tin công ty
Head Office: U1206, 12/F Daeha Business Centre, 360 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi
500-999 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)