Sale Support (Chinese and English Speaking)

Đăng nhập để xem mức lương 1279 lượt xem - Hết hạn trong 1 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

In accordance with company policy
Insurance in accordance with regulations
Professional working environment

Mô Tả Công Việc

• Manage the integrations list on daily basis;
• Daily follow up on new and ongoing integrations;
• Ensure that the transition between BDM and AM departments is seamless;
• Work closely with integrations team;
• Implement project management procedures to ensure timely completion of projects;
• Review project plans and resolve onsite problems.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Strong verbal and written communication skills;
• Ability to manage multiple account management projects at a time, while maintaining sharp attention to detail.
• Able to handle top tier clients and the pressure that comes along with it;
• A problem solver proactive approach;
• Ability to cope with a fast-pace, complex and rapidly changing environment;
• Proficiency in English and Chinese.

Địa Điểm Làm Việc

Toà nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
25/4 Bàu Bàng, Phường 13, Tân Bình
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.