Sales Admin Cum GA Staff (for Factory)- Nhân Viên Phòng Kinh Doanh kiêm Hành Chính (Làm Việc Trong Nhà Máy)

Sales Admin Cum GA Staff (for Factory)- Nhân Viên Phòng Kinh Doanh kiêm Hành Chính (Làm Việc Trong Nhà Máy)

Login to view salary 719 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Lương thưởng cạnh tranh
Cơ hội đào tạo trong nước và nước ngoài
Có xe đưa đón từ Hà Nội đến nơi làm việc

Job Description

- Maintain good relationship with existing customers & develop new market and new customers
- Control and process data on ERP system
- Control stock inventory, Coordinate with related Team to deliver goods in time
- Meet daily & weekly sales objectives;
- Handle all administrative aspects of sales: contracts & warranties;
- Assist in administrative jobs to ensure the whole factory run smoothly (control supplier of canteen, bus, stationery...)
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Male or Female
- University graduation.
- WORKING EXPERIENCE IN SALES, PC, GA, OR QA/QC IN MANUFACTURING COMPANIES IS PRIORITY
- Good at English
- Good communication skill, negotiation and presentation skills
- Ability to work under pressure to achieve target

Job Locations

Vsip Bắc Ninh, Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam

LSEV(LS Electronic-Devices Vietnam) is a subsidiary of LSMtron.

Website: http://lsmtron.com/page/newsMain.asp

LSMtron
- Headquarter is located in Anyang City, Korea.
- A member of LS Group.
- Annual gross sales is over 1,000,000,000 US$.

LSEV
- Established in KCN VSIP, Bac Ninh in Feb, 2014.
- Manufacturing electrical connectors for mobile devices
- Business starts in Jan, 2015

Read full company information
VSIP Industrial Zone, Tu Son, Bac Ninh
100-499 staffs
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam