Sales Assistant (Tiktok Shop)

Sales Assistant (Tiktok Shop)

VietnamWorks' Client
Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$500 - $650 237 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

1个月
1-2次/年

Mô Tả Công Việc

1) Responsible for the local Tiktok live broadcasting business in Vietnam and the cooperation with local mcn institutions in Vietnam, responsible for the delivery results of the co-anchors; Negotiate with mcn to develop anchor incentive system, and coordinate to participate in activities;

2) Recruitment, training, management and operation of Tiktok anchors in Vietnam;

3) Responsible for following up live broadcast content and improving live broadcast quality and income of Tiktok platform and anchors; Responsible for assisting related product operation;

4) Responsible for the formulation, optimization and content planning of live broadcast scripts; Optimize the livestreaming process and content

5) Be responsible for data analysis and review after live broadcast to improve the quality and income of live broadcast;

6) Responsible for the test of investment flow and the transformation of ROI investment flow (5-10%)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1) Experience in TIKTOK live streaming is preferred;
2) Awareness of anchor cooperation, product operation, data operation, etc.
3) High sense of responsibility and ability to work under pressure;
4) Strong communication skills and fast learning ability;
5) Familiarity with Chinese is preferred;

Địa Điểm Làm Việc

Vietnam, Ho Chi Minh City, 胡志明市

Dịch vụ bán hàng máy ảnh thông minh

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ho Chi Minh City
miss YU
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)