Sales Engineer (Apply Hanoi & HCM)

Thương lượng 698 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary bonus 13th -14th – 15th
Premium health insurance package 60 million / year
Shuttle Bus from Ho Chi Minh to Binh Duong

Mô Tả Công Việc

***JOB PURPOSE :
• Promotes and sells Bonfiglioli products (including but not limit to motors, gears box…) to business customers using technical knowledge and commercial training.

• Quảng bá & bán các sản phẩm Bonfiglioli (bao gồm không giới hạn động cơ, hộp giảm tốc ...) cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng kiến thức kỹ thuật & thương mại.

***Local Sales:
• Using technical skills to demonstrate to potential customers the usefulness of the product or service and how it may suit the customer better than competing products./ Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.

• Advising customers on how best to use the products or services provided./Tư vấn cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

• Collaborating with the Production, Engineering, Supply Chain departments of the company to determine how products and services could be made or modified to suit the needs of the customers./ Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, cung ứng của công ty để xác định cách thức sản phẩm và dịch vụ có thể được thực hiện hoặc sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Selling and consulting on Motor, Gears and other Bonfiglioli’s products. /Bán và tư vấn sản phẩm mô tơ, hộp số và các sản phẩm khác của Bonfiglioli.

• Proposing sales contracts that meet Company standard requirement/Đề xuất các hợp đồng đạt tiêu chuẩn, yêu cầu của Công ty

• Ensure sales orders, payment and technical issues are executed/solved in timely manner/Đảm bảo các đơn hàng, thanh toán và các vấn đề kỹ thuật được giải quyết kịp thời

• Comply reporting requirements. /Tuân thủ các yêu cầu báo cáo của Công ty.

• Other related tasks that may be requested from time to time/ Các nhiệm vụ khác liên quan có thể được yêu cầu

***KEY PERFORMANCE INDICATORS (as per the Annual MBO)
• Monthly & yearly achievement of revenue target
• Sales Margin
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*** Preferred Experience:
- At least 4 years of Experience in Sales, prefer industrial area

***Specialized and Technical Knowledges
• Degree in Mechanical/Machinery disciplines
• Good communication and relationship building skills, including ability to liaise with and report at all levels
• In-depth knowledge of products
• Good english

***Leadership Model:
- Openness (2)
- Result orientation (2)
- Accuracy (2)
- Transparency & Ethic (4)
- Collaboration (2)
- Openness (2)
- Client orientation (3)

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Binh Duong
Hà Nội, Việt Nam

We are Bonfiglioli,

We design, manufacture and distribute a complete range of gearmotors, drive systems, planetary gearboxes, inverters and photovoltaic solutions to satisfy the most challenging needs in the fields of industrial automation, mobile machinery and renewable energy. We offer tailored solutions, whose strength lies in the advanced content of each product and the intelligent integration of different technologies.

As a leader in global power transmission and control, we are committed to satisfying our customers' requirements by supplying high quality products and providing excellent service on an increasingly wide scale.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lô C-9D-CN, KCN Mỹ Phước 3, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)