Sales Engineer of Rotating Department

Đăng nhập để xem mức lương 198 lượt xem - Hết hạn trong 13 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hằng năm và các chế độ phúc lợi khác.
Trợ cấp đi lại
Đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề

Mô Tả Công Việc

• Develop a thorough understanding of our complete range of rotating products (including pumps, agitators/mixers as major plus explosion protection as secondary).
• Market product range to existing and new customers to create profitable growth in business
• Meet sales and profits budgets as directed
• Providing sales quotations, customer product training and presentations
• Follow up on sales lead, sales order and deliveries
• Plan sales visit, customer calls and providing technical support
• Back up in product conversions and evaluation
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Min. Diploma/Degree in Mechanical Engineering / Engineering discipline
• At least 2-3 years of Sales Experience in “Chemicals, Food & Beverage, Home & Personal Care, Manufacturing & Water Industry”.
• Good verbal and written communication skills, English is a must
• Customer service oriented and a good team player
• Proficient in MS Office
• Salary - Negotiable

Interested candidates may visit http://exionasiavn.com/ and send us your resume in English only via VietnamWorks

Địa Điểm Làm Việc

Lot E2, K1 Street, Cat Lai 2 IZ, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh

Exion Vietnam Co., Ltd, a part of Exion Asia (S) Pte Ltd is a flow control solutions provider under the Pon Asia group. We are authorized agent/distributor of several products brands, actively serving local 6 major industry, namely Chemical, Energy, Food & Beverage, Home & Personal Care, Manufacturing and Water industries.

Due to expansion, Exion Vietnam Co., Ltd has openings for the following 1 position.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot E2, K1 Street (Hai Duc Warehouse), Cat Lai 2 Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, District 2, HCMC, Vietnam
10-24 nhân viên
Mr. Nguyen Hong Phuc
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.