Sales Executive (Plastics & Chemical Material)

Sales Executive (Plastics & Chemical Material)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 569 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: negotiation薪酬优
Premium healthcare insurance
Incentive and bonus

Mô Tả Công Việc

• Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hóa chất ít nhất 1~2 năm.
Have sales experiences for plastic or chemical industry at least 1~2 years.
• Tìm hiểu và phân tích nhu cầu thị trường, các khách hàng mục tiêu, các dự án tiềm năng về các sản phẩm công ty đang kinh doanh.
Search and analyze market demands, target customers and potential projects for company materials.
• Nghiên cứu và nắm vững lịch sử khách hàng và của các đối tác khác công ty đang cung cấp.
Learn well about history and sales record of customers and suppliers that company currently have business.
• Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
Maintain existing business relationships, take orders; establish new business relationships by planning and organizing daily schedules for existing or other potential business relationships.
• Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Survey and discuss about customers’ demands, find new potential customers.
• Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các phòng ban liên quan đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, xử lý khiếu nại khách hàng…
Carry out directly or coordinate with the relevant departments to enforce the contracts, including delivery procedures, issuing invoices, settling customer complaints, etc.
• Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.
Support Accounting department for pushing payments from customers for overdue invoices
• Cập nhật kiến thức công việc qua việc đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Update business knowledge by reading business books, newspapers on marketing strategy; maintain customer relationships and customer service.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University or College Degree in Plastic, Engineering, Chemistry Engineering Marketing.
• Having experience in Sales or Marketing would be better.
• At least 2-year work for related company.
• Well-experienced
• Can use English fluently and Chinese-speaking are priority admission.
会说普通话(中文)将优先录取
• Computer skills (MS. Office)
• Work with entrepreneur’s spirit
• Can work under high pressure.
• Team work

**Welfare:
• Salary: negotiation薪酬优
• Depend on ability
• Incentive and bonus
• Premium healthcare insurance
• Company Trip
• Five working days per week

Địa Điểm Làm Việc

27th Floor, Worc@Q2 office building, 21 Vo Truong Toan, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh

We, Wah Lee Vietnam, are one of the main distribution channels for Engineering Plastic and Composite Material in Vietnam. We have branches throughout the major cities in The USA, Korea, Japan, Taiwan, China and South-East Asia. By a long-term collaborative relationship with foreign suppliers, Wah Lee Vietnam has been becoming a full package supplier of high engineering resins, EPDM rubber, film, paper, chemicals, pigment and additives related to latex rubber and compound plastic manufacturing technology.
Wah Lee Vietnam is a company with a young and enthusiastic team in well - written and spoken both English and Chinese. For the expanding business, we are now looking for candidates of below position

Xem toàn bộ thông tin công ty
7th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
25-99 nhân viên
Mr. Jordan / Ms. Ly
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)