Sales Executive (Remote) - Open for Fresh Graduate

Sales Executive (Remote) - Open for Fresh Graduate

Thương lượng 908 lượt xem - Hết hạn trong 2 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

- Attractive salary and bonus
- Work from home, working time: Monday to Friday (off Saturday, Sunday)

Mô Tả Công Việc

This is a remote position.

Job Function & Skills:

You are responsible for helping individuals to future-ready their careers in the new digital economy. You will provide consultative needs-based selling and career consultation to guide these individuals to pursue the best suited digital career and acquire the digital skills needed.

Job Mission as a Digital Sales Developer:

You will provide guidance to individuals to find their ideal digital careers or upgrade their current skills for the new digital economy. You will advise them on the digital skills or programmes required for their career transition or skills upgrade. Your main responsibilities are as follow:
Provide career consultation and consultative needs-based selling to guide individuals to embark on the best fitted digital career or obtain the digital skills needed
Upkeep the sales activities and conversion ratio to achieve the sales target set
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Graduate of Business Courses/Entrepreneurship/Marketing or equivalent
Fresh graduates are welcome to apply but must have the passion in digital sales / sales
Must have good communication skills
1-3 years of B2C sales experience / telesales is good to have
Experience in edTech or education sales is an advantage

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ha Noi
Singapore
Singapore
10-24 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.