Sales Gallery Manager - Quản Lý Kinh Doanh kiêm Quản Lý Sàn

Sales Gallery Manager - Quản Lý Kinh Doanh kiêm Quản Lý Sàn

$1000 - $1500 284 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

yearly health check program
12 days paid leave per year
Training courses

Job Description

Phu My Hung Development Corporation (PMH Corp) - the most prestigious real estate developer in Vietnam. We are looking for Sales Gallery Manager as below:

Responsible for completing the sales target according to the annual KPI set by the Board of Directors.
Responsible for recruiting personnel in the team according to the product planning target
Manage and direct the work plan for the team.
Instruction and training.
Check and follow up the contracted products sold.
Ensure the number of customers participating in the opening ceremony, opening of the model house, mini events.
Plan reminders, motivate staff to invite customers to receive houses, coordinate home delivery, guide customers to prepare documents to make ownership papers for products received during the year
Make sales reports as directed by the Board of Directors.
Implement marketing and distribution activities of the Company's real estate products through direct transactions at Sales Gallery Center or project announcement programs.
Training sales staff on sales skills, transaction style and handling situations
Organize and coordinate the departments at Sales Gallery Center in a rhythmic manner to perform customer care operations and create a professional image of PMH.
Report all transaction activities of Sales Gallery Center to the Board of Directors

---

- Chịu trách nhiệm hoàn thành doanh số của Tổ theo KPI của BGĐ đề ra hàng năm.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự trong tổ theo chỉ tiêu hoạch định hàng
- Quản lý và định hướng kế hoạch làm việc cho nhóm.
- Hướng dẫn và đào tạo.
- Kiểm tra và theo dõi việc ký hợp đồng các sản phẩm đã bán.
- Đảm bảo số lượng khách hàng tham gia lễ mở bán, khai trương nhà mẫu, mini events.
- Lên kế hoạch nhắc nhở, thúc đẩy nhân viên mời khách hàng nhận nhà, phối hợp giao nhà, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ làm giấy chủ quyền các sản phẩm nhận nhà trong năm
- Thực hiện các báo cáo của sales theo chỉ đạo của BGĐ.
- Triển khai hoạt động tiếp thị, phân phối các sản phẩm BĐS của Công ty thông qua giao dịch trực tiếp tại Sales Gallery Center hoặc các chương trình công bố dự án
- Đào tạo nhân viên kinh doanh các nội dung về kỹ năng sales, tác phong giao dịch và xử lý tình huống
- Tổ chức và điều phối các bộ phận tại Sales Gallery Center một cách nhịp nhàng để thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tạo hình ảnh chuyên nghiệp về PMH.
- Báo cáo toàn bộ hoạt động giao dịch của Sales Gallery Center lên BGĐ
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Professional working style, ability to feel and handle situations quickly and decisively. Can withstand pressure and high intensity at work.
University graduate or higher majoring in business administration, real estate, economics, marketing, architecture, construction...
Understanding of the real estate market, competitors, marketing and sales planning.
Skilled in synthesising and analysing information, planning and organising implementation, communicating and coordinating teamwork well, knowing how to negotiate, being able to establish and maintain relationships.
Ability to manage, spread fire, train sales skills and attract personnel.
Having at least 05 years of management experience in the field such as: real estate, finance, banking, insurance,...
Fluent in English
Skills: planning, organising, implementing, communicating and working well in a team, analysing and solving problems, managing work groups, negotiating
Able to establish and maintain relationships

---

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán. Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.
-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, BĐS, kinh tế, marketing, kiến trúc, xây dựng…
- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.
- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ.
- Có khả năng quản lý, có khả năng truyền lửa, đào tạo kĩ năng sale và thu hút nhân sự.
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực như: bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh
- Có kỹ năng: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giao tiếp và làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc, đàm phán
- Biết thiết lập và duy trì các mối quan hệ.

---

Cơ hội huấn luyện:
- Professional training programs
Đồng nghiệp: Professional, dynamic & open working environment
Phúc lợi:
- Gross monthly salary
- Full-paid insurances (Social & Health Insurance)
- Bonus:
+ Monthly lunch allowance
+ Attractive direct bonus
+ End of year bonus
+ Yearly Performance bonus
Phụ cấp khác :
- Premium Healthcare
- Meal Allowance
- Working equipment & uniform provided
- Company trip
- Other bonus policies will be continually reviewed

Job Locations

54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Who We Are

“On the wild marshland, a group of people has tried their best over the past 15 years to set up the current Phu My Hung New Urban Area. Based on these sizable projects, another group of people continues to develop HoChiMinh City toward the East Sea”. (Lawrence S. Ting, the late Chairman of CT&D Group and Phu My Hung Corp.)

Phu My Hung Development Corporation (PMH Corp) – The Infrastructure developer of the New City Center. The company was established on May 19th, 1993 as a joint venture between the Hochiminh City People’s Committee (represented by the Tan Thuan Industrial Promotion Company) and the Central Trading & Development Group, headquartered in Taiwan.

Read more Show less

Company Location

Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Company Size

1,000-4,999
staffs

Contact Person

TA Department

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận