Sales GTMT & Trade Marketing Manager [Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt]

Thương lượng

Hết hạn trong 22 ngày
326 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

TASK MARKETING: Trách nhiệm & nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm duy trì và phát triển (Responsible for maintenance and development): • Các Kênh bán hàng chiến lược (strategic sales channels). • Chọn sản phẩm phù hợp cho từng kênh (Select products for each distribution channel). • Lên kế hoạch, chương trình chiến lược cho từng kênh/ từng chuỗi/ từng khách hàng (do strategic plans and programs for each channel/each chain/each customer). • Khách hàng trọng điểm, nhà bán lẻ, người tiêu dùng (key customers, retailers, shopper). • Phân tích doanh số theo từng kênh (Analyze sales by each channel). • Các nhãn hàng trọng yếu và dự đoán nhu cầu hàng hoá theo từng kênh (Key brands and forecasting product demand by each channel). • Phân bổ hàng tồn kho một cách hợp lý (Allocate inventory appropriately). • Chiến lược phân phối hàng cho từng kênh (Distribution strategy for each channel). 1. Tài Chính (Finance): • Kết hợp với Giám đốc Tiếp thị Thương mại phát triển và thực hiện chiến lược Tiếp thị Thương mại để đạt được các mục tiêu kinh doanh tất cả các nhãn hàng tại các kênh (Collaborate with the Trade Marketing Director to develop and implement the Trade Marketing strategy to achieve business goals for all brands in all channels). • Thực hiện mục tiêu của công ty, nâng cao thị phần, sự hài lòng của khách hàng cũng như năng suất làm việc (Achieve company goals, improve market share, customer satisfaction as well as work productivity). • Thiết lập danh mục nhãn hàng chủ lực tại điểm bán theo từng tuần để đảm bảo tăng doanh số và gia tăng hình ảnh cửa hàng, đồng thời gia tăng nhu cầu mua hàng của khách hàng thông qua các hoạt động tiếp thị (Establish a list of key brands at the point of sale each week to ensure increased sales and store image, while increasing customer purchasing demand through marketing activities). • Đảm bảo tính đống nhất giữa kế hoạch bán hàng và kế hoạch tiếp thị thương mại và các ý tưởng tiếp thị (Ensure consistency between the sales plan and the commercial marketing plan and marketing ideas). 2. Quản trị đối tác và kế hoạch kinh doanh (Partner management and business plan): • Điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo từng kênh/từng khách hàng dưới dự hổ trợ của phòng kinh doanh (Adjust business strategies for each channel/customer under the support of the sales department). • Chọn lọc sản phẩm theo từng nhãn/từng kênh/từng khách hàng (Select products by each brand/channel/customer). • Là đầu mối liên hệ giữa MKD, GTMT và Marketing để thực hiện hiệu quả chiến lược tiếp thị và kế hoạch xúc tiến thương mại cho các khách hàng trọng yếu: phát triển, trình bày và thực hiện các chương tình khuyến mãi theo kế hoạch đã đặt ra. Chương trình khuyến mãi cần đồng nhất với chương trình khuyến mãi của toàn công ty trên toàn quốc và luôn lấy khách hàng làm trọng điểm (is the linking department between Marketing, Sales and Marketing to effectively implement marketing strategies and trade promotion plans for key customers: develop, present and implement promotional programs. The promotion program needs to be consistent with the company's nationwide promotion program and always take the customer as the focus). • Tổng hợp kế hoạch, chiến lược tung sản phẩm của các Brand để trình bày cho khách hàng (Synthesize product launch plans and strategies of Brands to present to customers). • Kết hợp với Marketing để xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại cho từng kênh (Combine with Marketing to build trade promotion programs for each channel). • Phối hợp chặt chẽ với Marketing trong việc lên kế hoạch phân bổ hàng hoá cho từng kênh/ từng account/ từng khách hàng (Coordinate closely with Marketing in planning the distribution of goods for each channel/account/each customer). • Xây dựng chiến lược phẩn bổ hàng hoá theo brand và theo kênh (Develop a strategy to allocate goods by brand and channel). • Đề xuất chương trình khuyến mãi ngoài kế hoạch tại thời điểm cần thiết và các hoạt động xúc tiến thương mại để gia tăng điểm bán (Propose unplanned promotions at necessary times and trade promotion activities to increase sales universe). • Kết hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để thúc đẩy doanh số, chăm sóc tốt khách hàng và đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra. Theo dõi hiệu quả các chương trình thông qua việc đánh giá doanh số trước và sau khi thực hiện chương trình thúc đẩy doanh số tại điểm bán (Work closely with the sales team to promote sales, take good care of customers and ensure the implementation of the set plan. Monitor the effectiveness of programs through evaluating sales before and after implementing the sales promotion program at the point of sale). 3. Quản lý danh mục (category management): • Phân tích kết quả bán hàng theo nhãn hàng và theo kênh để có kế hoạch cải thiện sức bán của từng kênh (Analyze sales results by brand and channel to have a plan to improve the sales of each channel). • Thường xuyên theo dõi các sản phẩm bán chạy nhất theo từng nhãn hàng. Đảm bảo các mã hàng này được phân phối ở tất cả các kênh trọng yếu (Regularly monitor best-selling products by each brand. Ensure these products are distributed in all key channels). • Đảm bảo thực hiện kế hoạch tiếp thị một cách kịp thời (Ensure timely implementation of marketing plan). • Xây dựng kế hoạch khách hàng trọng điểm (phạm vi, diện tích, chương trình khuyến mãi, và trưng bày), sau đó kết hợp với điểm bán để chọn địa điểm phù hợp. Đảm bảo sự đồng thuận về cách trưng bày, hình thức trưng bày và vật dụng trưng bày tại điểm bán cũng như các sự kiện đặc biệt tại điểm bán đã đàm phán với khách hàng trước đó (Develop a plan for key customers (range, area, promotions, and displays), then combine with points of sale to choose the appropriate location. Ensure consensus on display methods, display forms and display items at the point of sale as well as special events at the point of sale previously negotiated with customers). • Tham gia các buổi họp định kỳ giữa Sale và Marketing (Participate in monthly meetings between Sales and Marketing). Nhiệm vụ khác (Other responsibility). • Phân tích và dự báo doanh thu cũng như xu hướng phát triển của thị trường để lựa chọn sản phầm phù hợp với thị trường (Analyze and forecast revenue as well as market development trends to choose products suitable for the market). • Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ phù hợp với định hướng của công ty (Manage, train and develop the team in accordance with the company's orientation). TASK SALE Trách nhiệm & nhiệm vụ chính: • Lập kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn, trung và dài hạn cho khu vực miền Bắc (Make short, medium and long-term business development plans for the northern region). • Lập quy trình hoạt động và quản lý phòng sale GTMT một cách hiệu quả nhất (Establish operating procedures and manage the GTMT sales department in the most effectively). • Giám sát và hỗ trợ hệ thống bán hàng kịp thời, nhằm đạt mục tiêu doanh số công ty hàng năm (Monitor and support the sales system promptly to achieve the company's annual sales target). • Phát triển mạng lưới bán hàng tại khu vực miền Bắc, đảm bảo độ bao phủ có hiệu quả nhất trong kinh doanh (Develop sales network in the northern region, ensuring the most effective coverage in business). • Giải quyết khiếu nại , phát sinh trong quá trình hợp tác với khách hàng trên tinh thần hợp tác win-win (Resolve complaints that arise during cooperation with customers in the way of win-win cooperation). • Quản lý các KPI của nhà phân phối một cách hiệu quả nhất (Manage distributor KPIs in the most effectively). • Quản lý KPI của nhóm GTMT đạt hiệu quả nhất (Manage KPIs of GTMT team most effectively). • Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình của công ty tới bộ phận sale GTMT ( chương trình khuyến mại, quy định….) và đảm bảo đầy đủ thông tin đến từng khách hàng (Implement and guide the implementation of company programs to the GTMT sales department (promotional programs, regulations...) and ensure complete information to each customer). • Truyền Đạt & Phản hồi thông tin kịp thời trong bộ phận mình (Communicate & Respond to information promptly within your department). • Kết hợp công việc với các bộ phận khác một cách đồng bộ và hiệu quả (Combine work with other departments synchronously and effectively). • Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo đúng kế hoạch cho cấp trên (Complete all reports according to schedule to superiors). • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ phù hợp với định hướng của công ty (Recruitment, train and develop the team in accordance with the company's orientation). • Đi tuyến cùng nhân viên thường xuyên từ 50% thời gian làm việc (Regularly travel with employees for 50% of working time).

Yêu cầu công việc

• Hiểu biết và đam mê hoạt động kinh doanh, có tố chất về kinh doanh (Understanding and passion for business, possessing business). • Có khả năng quản lý, và xây dựng team tốt (Have good management and team building abilities). • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Sale và Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, chuỗi bán lẻ (Graduated from university majoring in economics, with at least 8 years of experience or more in the field of sales and marketing, priority candidates working in Retail chain Field). • Nhiệt tình và có trách nhiệm công việc (Enthusiastic and responsible for work). • Có kỹ năng làm việc và đàm phán với khách hàng (Have skills in working and negotiating with customers). • Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc theo nhóm (Ability to work independently/work in a team). • Có khả năng trình bày, thuyết trình và thuyết phục tốt (Have good presentation and persuasion skills). • Có khả năng thích ứng với công việc áp lực cao (To be able to adapt to high pressure work). • Tiếng Anh lưu loát (Good at English).

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Lương, thưởng và phụ cấp cạnh tranh

Chăm sóc sức khoẻ

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho nhân viên

Khác

Team Building Hàng năm (trekking + du lịch), Môi trường làm việc năng động
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

12/04/2024

Nhân viên

Tiếp Thị, Quảng Cáo/Truyền Thông > Tiếp Thị

Analytics Tool, Quản Lý Dữ Liệu, Giải Pháp Tích Hợp, Kiểm Thử, BigQuery

Bán lẻ/Bán sỉ

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Số 4, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Từ khoá:
Trang chủViệc làmBán lẻ/Bán sỉCông Ty Cổ Phần Việt Tinh AnhSales GTMT & Trade Marketing Manager [Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt]
Công Ty Cổ Phần Việt Tinh Anh
Công Ty Cổ Phần Việt Tinh Anh
Công Ty Cổ Phần Việt Tinh Anh

33-35 Đường số D4, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
HR Dept

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmBán lẻ/Bán sỉCông Ty Cổ Phần Việt Tinh AnhSales GTMT & Trade Marketing Manager [Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt]