Sales Logistics

Đăng nhập để xem mức lương 1086 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Khám sức khỏe định kỳ
Được đào tạo trong/ ngoài nước
Team-building

Mô Tả Công Việc

- Báo cáo và cập nhật tình hình thực hiện những nhiệm vụ được giao theo định kỳ/ Report on and update the performance of assigned tasks periodically;

- Theo dõi quá trình thực hiện các hợp đồng phụ trách và thu hồi công nợ theo đúng tiến độ/ Monitor the implementation of contracts in charge and debt collection on schedule;

- Tư vấn cho GĐ/ Trưởng phòng về công tác chuyên môn/ Advise the Director or Manager about the professional work;

­ - Lập kế hoạch và triển khai làm việc theo từng Tháng, từng Quý/ Make plan and implement work monthly and quarterly;

- Chịu trách nhiệm đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao/ Be responsible for ensuring the achievement of assigned business targets;

- Đề xuất giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc/ Propose solutions for the problems arising during work;

- Cập nhật, thông báo và tư vấn cho Giám đốc tình hình thị trường kinh doanh, xu hướng khách hàng, đối tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách/ Update, notify and advise the Director on the situation of business market, client trends, partners related to the field of charge;

- Củng cố và phát triển quan hệ đối với khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty/ Strengthen and develop relationship with clients, partners and authorities to support business of the Company;

- Hỗ trợ Công ty tiếp khách hàng, đối tác, đại lý khi được yêu cầu/ Support Company to take care client/ partner/ agent’s visits if requested;

- Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình làm việc nhằm đảm bảo định hướng và chiến lược phát triển của Công ty/ Cooperate with other departments in the work to ensure the direction and development strategy of the Company;

- Thực hiện những công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc và Trưởng phòng/ Perform other tasks as instructed by the Director and Manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên/ Intermediate or higher graduation;

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại cùng vị trí/ At least a year experience in the same position;

- Có khả năng quản lý, đề xuất các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo/ Have the ability to manage, propose recruitment and training plans;

- Sử dụng thành thạo: Internet, Microsolf Office và các phần mềm chuyên môn/ Be competent in use of: Internet, Microsolf Office and specialized software;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng, thuyết phục tốt/ Be good at communication, negotiation and persuasion skills;

- Kỹ năng quản lý và điều phối công việc tốt/ Be good at work management and coordination skills;

- Anh văn tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành/ Be good in English and reading professional literature;

- Ưu tiên giao tiếp được tiếng Hoa/ Chinese languague is preferable.

Địa Điểm Làm Việc

151 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Rm# 4.6, 76-78 Bach Dang Str., Hai Chau Dist., Danang

Vantage is an independently owned logistics company, founded in Viet Nam in November 2002 by a team of highly experienced and professional individuals. With dedicated and well-trained team, continuously improving technique, we provide a wide range of freight and logistics services.

Our slogan
Every Customer is served as our Unique Customer

Our Vision
To be a logistics provider that partners/ client can totally rely on

Our Mission
Our mission is to provide our partner/ customers highest possible service level, with continuous improvement on quality and cost

Xem toàn bộ thông tin công ty
Suite 6.01, 151 - 155 Ben Van Don Street, Ward 6, Dist 4., HCMC
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam