Sales Manager

Thương lượng 349 lượt xem - Hết hạn trong 17 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary + Sales Incentive

Mô Tả Công Việc

- Focus on new business development and customer relationship building, you will deliver financial, volume and trading objectives across the global markets
- Responsible for sales and marketing strategies, plans and budgets, for driving sales and profitability of our furniture products through importers and distributors in the defined markets.
- You will be responsible for the sales, management, expenses, promotions and other marketing activities for managing the commercial relationship with our importers and distributors in each market.
- Carry out extensive market research about industry, local and imported products, pricing, distributions channels, distributors, competitors, potential customers and market potential and import regulations
- Work with Director on establishing an appropriate market entry, marketing and sales strategies, plans and budgets
- Be involved in the design and development of products for the Vietnamese market
- Effectively and strategically present opportunities to customers;
- Conduct face-to-face presentations, closing selling opportunities, renewing, managing and maintaining acquired business to drive revenue and achieve overall revenue goals;
----------------------------------------------------
- Tập trung vào phát triển kinh doanh mới và xây dựng mối quan hệ khách hàng, bạn sẽ đạt được các mục tiêu tài chính, khối lượng và giao dịch trên thị trường toàn cầu
- Chịu trách nhiệm về các chiến lược, kế hoạch và ngân sách bán hàng và tiếp thị, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và lợi nhuận của các sản phẩm nội thất của chúng tôi thông qua các nhà nhập khẩu và nhà phân phối tại các thị trường xác định.
- Bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc bán hàng, quản lý, chi phí, khuyến mãi và các hoạt động tiếp thị khác để quản lý mối quan hệ thương mại với các nhà nhập khẩu và nhà phân phối của chúng tôi ở mỗi thị trường.
- Thực hiện nghiên cứu thị trường sâu rộng về ngành, sản phẩm trong nước và nhập khẩu, giá cả, kênh phân phối, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng và tiềm năng thị trường và quy định nhập khẩu
- Làm việc với Giám đốc về việc thiết lập các chiến lược, kế hoạch và ngân sách thâm nhập thị trường, tiếp thị và bán hàng phù hợp
- Tham gia thiết kế và phát triển sản phẩm cho thị trường Việt Nam
- Trình bày các cơ hội cho khách hàng một cách hiệu quả và có chiến lược;
- Tiến hành thuyết trình trực tiếp, chốt cơ hội bán hàng, gia hạn, quản lý và duy trì hoạt động kinh doanh đã mua để thúc đẩy doanh thu và đạt được các mục tiêu doanh thu tổng thể;
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Candidate must be University Degree holder in Business Administration or Sales/Marketing
- At least five years successful managerial experience in furniture products
- Must have proven track record in export management
- Good working knowledge of international trade, marketing and brand building
- Sound knowledge of P&L, exports, consolidations and logistics
- Previous experience or understanding of supply-chain is a plus
- Good computer skills in Microsoft office
- Proficient communication skills in English (speaking, reading and writing) and willing ness to travel
- Pleasant, open-minded personality with strong customer service and intercultural orientation
- Self-motivated, committed, well organized and efficient with a passion and drive to succeed

WHAT WE OFFER:
‒ Competitive salary
‒ Friendly international working environment
‒ Attractive career development perspective

HOW YOU APPLY
‒ Please email your updated CV in English with the details of your current and expected salaries, your earliest date of work start and a recent photograph to Mr. Tan - HR Manager
‒ Only applications with the full information provided shall be considered and only selected candidates be informed.

Địa Điểm Làm Việc

Le Cong Kieu IP, Phu Tan, TDM City, Binh Duong

Transformer Robotics PTE (TR) is a Canadian venture company located in Binh Duong, Vietnam. We are manufacturing wooden furniture for exporting to Canada and the USA.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 297-298, Tờ bản đồ số 26, Đường 2B, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)