Sales Manager, South

Sales Manager, South

VietnamWorks' Client
Job Locations: Ho Chi Minh
$3000 - $3500 569 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Tham gia đóng BHXH full 100% lương, BH Sức Khỏe và BH Tai nạn 24h
Lương tháng 13, Phép năm, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Job Description

• Develop and execute Go to Market strategies to drive business in new and existing markets in order to reach the sales objectives year by year.
• Partner with Marketing team and other supporting function to make sure the sales operation efficiency
• Proactively advise to senior leaders for sales initiating program, development plan.
• Be responsible for sales performance in South of Vietnam, from Binh Thuan to Ca Mau.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Bachelor's degree or equivalent experience in Business
• 5+ years of sales management.
• Communicate in English is an advantage.
• Familiar with market and GT distribution channel in the South
• Integrity mindset and discipline.
• Good communication and influencing skill.

Job Locations

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
.
500-999 staffs
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)