Sales Marketing Specialist

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 90 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Standard salaries: up to 10,000,000 vnd/month + commission + bonus, depend on experiences and level

Mô Tả Công Việc

+ Sales and business support 119 - fire protection products
+ Synthesis analysis of product, market, competitors, and customer information
+ Maintaining and growing customer, define, analyzing, finding and listing all potential customers
+ Understood the product and its operating process
+ Consulting, taking care and ensuring the interests of customers
+ Reaching and exploiting customer requirements
+ Coordinate with other team members to support, respond, and complete job

+ Bán hàng và hỗ trợ kinh doanh 119 - sản phẩm phòng cháy chữa cháy
+ Tổng hợp phân tích thông tin sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng
+ Duy trì và phát triển khách hàng, xác định, phân tích, tìm kiếm và liệt kê tất cả các khách hàng tiềm năng
+ Hiểu sản phẩm và quy trình hoạt động của nó
+ Tư vấn, chăm sóc và đảm bảo quyền lợi của khách hàng
+ Tiếp cận và khai thác các yêu cầu của khách hàng
+ Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hỗ trợ, phản hồi và hoàn thành công việc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

+ Graduated university/ college in Business administration, Economy, marketing and other related industries
+ Sale experience at least 1 years
+ Awareness and experience in the marketing sector
+ English and other languages are the strength
+ Understand the mission, tasks, and responsibilities related to the work and the team
+ Microsoft office (word, power point, excel…)
+ Confident, active, hardworking, and high sense of responsibility
+ Assisting team members in activities
+ Private laptop

- Salaries:
•Standard salaries: up to 10,000,000 vnd/month + commission + bonus, depend on experiences and level

+ Tốt nghiệp đại học / cao đẳng các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, marketing và các ngành khác có liên quan
+ Kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm
+ Nhận thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị
+ Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác là thế mạnh
+ Hiểu rõ sứ mệnh, nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến công việc và đội nhóm
+ Microsoft Office (word, power point, excel…)
+ Tự tin, năng động, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao
+ Hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong các hoạt động
+ Máy tính xách tay riêng

- Lương:
• Lương tiêu chuẩn: lên đến 10,000,000 vnd / tháng + hoa hồng + thưởng tùy theo kinh nghiệm và trình độ

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam