Sales & Marketing Staff

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 374 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

1.5 months salary - 5 months salary/ year
Internal training courses and overseas training opportunities
Car pick up, Free Lunch

Mô Tả Công Việc

- Make a Quotation with Rubber Production Dept
- Production Planning and Control For New Parts.
- Correspondance with Customer (JPN/ VN)
- Correspondance with DIME (a China company), Sales (JPN)
- Drawing Translation (JPN - VN)
- Other tasks as requested by superiors
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Education background: College - University Graduated.
- Language: Japanese (Min N2)
- Good skill in using Microsoft Office.
- Have at least 02 years experience in Sales/ Business Development/ Marketing or related field & have experiences in Manufacturing is an advantage.
- Can work under pressure, work well with others or independently.
- Good ability of communication, negotiation; have a high sense of responsibility.

**SALARY AND BENEFITS:
- Salary: Negotiate. Annual salary revision based on performance.
- Bonus: maximum = 5 months salary/1 year & minimum = 1.5 months salary/1 year.
- A dynamic, modern, friendly and professional working environment.
- Full social and health insurance belong to Vietnamese labor law.
- Summer vacation (3 days, 2 nights); family day; year end party; teambuilding...
- Car pick up from Ha Noi center to company.

Địa Điểm Làm Việc

Lot 36, Quang Minh IZ, Me Linh

INOAC VIETNAM CO., LTD. is a 100% Japanese invested Company. The principal activities of the Company are:
- Producing, manufacturing various kinds of rollers used in printer (Roller)
– Producing, manufacturing products made from double-side tape, polyurethane foam, plastic sheet…for industrial fields (Sealing)
– Producing, manufacturing products made from rubber for industrial fields (Rubber)
– Producing, manufacturing cosmetic puff (Puff)
– Producing, manufacturing molded products made from (PU Mold)

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot No.36, Quang Minh Industrial Zone, Me Linh, Ha Noi
500-999 nhân viên
Phòng Nhân sự
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)