Sales Supervisor GT/ Giám Sát Bán Hàng Kênh GT

Sales Supervisor GT/ Giám Sát Bán Hàng Kênh GT

Login to view salary 580 views - Expires in 18 hours

What We Can Offer

Company Policies

Job Description

• Ensuring to achieve monthly/quarterly/yearly sales volume in their assigned area.
• Expand or develop new customers/selling channels
• Applying weekly and monthly report
• Monitoring and promoting customers to have a good Purchasing Order
• To always check stock and strictly control a stock movement to ensure that goods are always available for trade demand
• To supervise a distributor warehouse to ensure that our goods are stored in good condition
• To create up procedures for ordering; invoicing; delivering; selling; trade debts.
• To supervise whole a process of order delivery to ensure that goods are delivered to the trade right place right time with good quality and sufficient quantity
• Solving all queries and feedbacks from customers.
• Continuously updating the data of the customers, and competitor’s information and data.
• Hiring and training Sales Rep (Follow up their working schedule, timesheet, sales target, sales actual, vv…)
• Building close relationship with customers

• Đảm bảo đạt doanh chỉ tiêu hằng tháng / hằng quý / hằng năm trong khu vực được phân công.
• Mở rộng hoặc phát triển khách hàng, kênh bán hang mới
• Gửi báo cáo báo doanh số tuần và báo cáo tháng.
• Theo dõi và thúc đẩy khách hàng để có những đơn đặt hàng tốt
• Luôn luôn kiểm tra lượng hàng tồn và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng hàng hóa luôn có sẵn cho nhu cầu thương mại của khách hàng
• Giám sát điều kiện kho bãi của khách hàng để đảm bảo rằng hàng hóa được lưu trữ trong tình trạng tốt.
• Thực hiện các thủ tục trong việc đặt hàng; thanh toan, lập hóa đơn; giao hàng; bán hàng.
• Giám sát toàn bộ quá trình giao hàng để đảm bảo hàng hóa được giao đến đúng nơi, đúng thời điểm với chất lượng tốt và đủ số lượng
• Giải quyết tất cả các thắc mắc và phản hồi từ khách hàng.
• Cập nhật liên tục dữ liệu của khách hàng; thông tin và dữ liệu của đối thủ cạnh tranh.
• Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng (Theo dõi lịch làm việc, bảng chấm công, chỉ tiêu, doanh số thực tế ... vv)
• Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• University/ College degree
• Minimum 2 years experience in Supervisor in FMCG company
• Customers communication skill
• Negotiation skill, problem-solving skill.
• Leadership
• Motivating, hard-working, trustful, confident, commitment
• Good relationship with agents would be preferred.

• Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kênh GT ngành hàng tiêu dùng nhanh.
• Có khả năng giao tiếp với khách hàng tốt.
• Có kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.
• Có khả năng lãnh đạo.
• Ưu tiên có mối quan hệ tốt với các nhà phân phối, các khách hàng kênh GT.

Job Locations

Cần Thơ, Vietnam
Tien Giang
29th Floor, 561A Dien Bien Phu St, W. 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Betagen - the top dairy company in Thailand – is engaged in the development, production, sales and distribution of dairy and consumer products.

Betagen Vietnam Co.,Ltd was formed with aims to add value to the Dairy industry through the development of high quality innovative products.

Website: www.betagen.co.th

Read full company information
29th Floor, 561A Dien Bien Phu St, W. 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam.
100-499 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam