Sales Training Supervisor/ Assistant Manager

Sales Training Supervisor/ Assistant Manager

Negotiable 494 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

13th month salary
for you and your children
18 annual leave days

Job Description

Drive distribution field force effectiveness and efficiency via regional program and local business needs and plan. / Thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất của đội ngũ bán hàng thông qua các chương trình và kế hoạch đào tạo của vùng và thị trường Việt Nam.

1.Training Need Analysis/Phân tích nhu cầu đào tạo
Conduct competency assessment combined with field observation to identify training gap for Field Force /Triển khai đánh giá năng lực kết hợp với quan sát thực địa để xác định nhu cầu đào tạo cho đội ngũ bán hàng.

2. Regional Project / Dự án của vùng
Cascade regional training program to meets training objectives and plan/ Triển khai chương trình của vùng để đạt mục tiêu và kế hoạch đào tạo.

3. Develop Training Plan / Xây dựng kế hoạch đào tạo
Develop training plan based on regional program and local business demand/ Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm dựa trên chương trình của vùng và nhu cầu của thị trường.

4. Prepare Training Material/ Chuẩn bị tài liệu đào tạo
Develop or customzie training materials base on business context and training needs / Xây dựng và điều chỉnh tài liệu theo thực tiễn kinh doanh và nhu cầu đào tạo.

5. Deliver Training/Triển khai đào tạo
Co-Facilitates the Sales PRO Selling to Field Force / Cùng phối hợp triển khai các chương trình Sales PRO cho đội ngũ kinh doanh.

6. Field coaching after training/ Huấn luyện bán hàng sau đào tạo
Coordinate and support First Line Manager to implement Coaching program for his/her sales team after training / Phối hợp và hỗ trơ ABM thực hiện việc coaching cho nhân việc kinh doanh.

7. Preparation of the monthly Training Report to Management/ Làm báo cáo đào tạo hàng tháng.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Bachelor’s degree or higher education/ Tốt nghiệp Đại học hay Cao học
• At least 03 years working experience in Sales or Customer service or Training/ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về Bán hàng / Dịch vụ khách hàng / Đào tạo.
• Presentation skill/ Kĩ năng thuyết trình
• Facilitation skill/ Kĩ năng đào tạo
• Good communication English/ Anh văn giao tiếp tốt
• Passionate in people development / Đam mê việc phát triển con người
• Communication skill/ Kĩ năng giao tiếp
• Coaching skill / Kĩ năng Huấn luyện
• Good MS Office/ Kỹ năng vi tính tốt

• Proactivity/ Năng động
• Attentive/ Chu đáo.

Job Locations

TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Dist.1, HCMC

Who We Are

Connect. Healthcare. Asia - Making Healthcare More Accessible

Zuellig Pharma is a leading provider of logistics services for healthcare products in Asia Pacific. Zuellig Pharma has been successfully serving the Asia healthcare market since 1922; during this time our network has expanded to cover the needs of 13 countries and regions. We consistently strive to deliver relevant tailored solutions, coupled with critical market insights, to enable our healthcare partners to best connect with and realize the full market potential of the fast-growing dynamic Asian markets.

At Zuellig Pharma, you are offered a full attractive benefit package including:
- Training and development program
- Reward program
- Healthcare for employee and your children
- 13th month salary guarantee, bonus on TET, holidays,...
- 18 annual leave days
- Team building and company trip

Read more Show less

Company Benefits

Healthcare

PVI Insurance, Insurance for children of employees, Annual health examination

Paid Leave

Leave 18 days/year

Travel Opportunities

Company Trip every year & team-building outside

Laptop

Yes

Bonus

Bonus based on performance

Training

Yes

Company Office

Company Location

Location 1: TNR Tower, Levels 4 & 5, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City

Location 2: 114-116 Nguyen Van Linh St, Dist Thanh Khe, Da Nang City

Location 3: Sai Dong B Industrial Zone, B3, 4 Industrial St, Dist Long Bien, Ha Noi City

Company Size

1,000-4,999
staffs

Contact Person

TA Team

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận