Scrum Master

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 8 ngày
952 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

Job Purpose

Enable Delivery Agility through highly mature Scrum adoption at teams, initiative, and/or wider organization


Key Accountabilities


Enabling Agility

1. Coach teams in self-management & cross-functionality.

2. Help teams to focus on creating high-value increments that meet the Definition of Done (DoD).

3. Train & coach Product Owners with techniques for effective Product Goal definition, Product Backlogmanagement, release planning, that maximize business value.

4. Train & coach teams, initiatives & stakeholders to apply empirical approach, incremental & iterativedevelopment, lean thinking, Scrum values.

5. Plan, train, coach, implement, improve Scrum adoption for initiative and/or wider organization

6. Ensure Scrum events take place, positive & productive within timebox.


Enabling Performance

1. Adopt appropriate stances for teams: Trainer, Mentor, Coach, Leader, Facilitator, Manager, Change Agent.

2. Help teams to improve effectiveness, efficiency & practices via Scrum, e.g., maturity assessment,improvement plans, training & coaching activities.

3. Cause the removal of impediments to teams’ progress.

4. Train, coach managers on empowering people, enabling & nurturing self-managing & high performing teams.

5. Train, coach teams to use Agile tools, e.g., Jira, Confluence, Miro, Trello.


Enabling Outcomes

Train & coach to help teams, initiative, and/or wider organization to apply evidence-based management(EBM)


Yêu cầu công việc

- Bachelor or higher degree in Banking, Finance, Technology, Business Administration, Information technology or related disciplines.

- Professional Scrum certificates, e.g., A-CSM or PSM II. Others like PMP, PMI-ACP, Lean, Six Sigma, Agile Project Management, is a plus.

- 5 years of experience in corporate, preferably banking or fin-tech organization.

- Experienced in training, coaching Scrum for teams.

- Experienced in training, coaching, mentoring different roles, e.g., Product Owner, Designer, Developer, Tester,Manager.

- Be team player, a servant leader with strong facilitation, conflict resolution, communication, motivation,interpersonal skills.

- Familiar with engineering best practices (e.g., TDD, ATDD, CICD, automation)

- Familiar with common tools, e.g., Jira, Confluence, Bitbucket, Jenkins, SonarQ.


Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

13th month salary + performance bonus

Chăm sóc sức khoẻ

Advanced health insurance for you and your family

Nghỉ phép có lương

Preferential loan policy for Techcombank’s employees
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

23/04/2024

Nhân viên

Công Nghệ Thông Tin/Viễn Thông > Quản Lý Dự Án Công Nghệ

Banking, Scrum Master, Corporate Finance, Scrum, Agile Project Management

Ngân hàng

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Hà Nội, Việt Nam

Từ khoá:
Techcombank
Techcombank
Techcombank

Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

(Xem bản đồ)
5.000-9.999 nhân viên
Phòng nhân sự

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết