Scrum Master

Đăng nhập để xem mức lương 228 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

Key job responsibilities assigned to this position are:

• Accountable for the overall management of all staff working in the team.
(Chịu trách nhiệm chung cho tất cả các nhân viên làm việc trong nhóm dự án).
• Responsible for the effective management of project budgets and accountable to projects sponsors for the control of project expenditure.
(Chịu trách nhiệm trước các nhà tài trợ của dự án về việc quản lý ngân sách và kiểm soát việc chi tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất).
• Accountable for the successful delivery of major IT projects.
(Chịu trách nhiệm việc triển khai thành công các dự án chiến lược CNTT).
• Accountable for the timely and relevant reporting of project progress.
(Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời và các vấn đề liên quan đến tiến độ của dự án).
• Responsible for identifying cross directorate and cross project dependencies, risks and activities and negotiating resolution to conflict.
(Chịu trách nhiệm xác định các vấn đề liên quan và ràng buộc trong dự án, các rủi ro và hoạt động và đàm phán có thể dẫn đến các xung đột).
• Responsible for ensuring that projects are properly planned, communicated and progressed throughout the project lifecycle.
(Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dự án được lên kế hoạch, truyền đạt và tiến triển đúng trong suốt giai đoạn triển khai dự án).
• Business process improvement.
(Cải tiến quy trình kinh doanh).
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Qualifications / Bằng cấp
- Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent.
(Tốt nghiệp cử nhân Công Nghệ Thông Tin hoặc tương đương).
- Over 5 years project management experience.
(Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án).
- Over 5 years of experience working in an IT or technical support environment.
(Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật hoặc CNTT).
- Experience of Team management and staff development.
(Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên).
- Experience of financial control and budget management.
(Kinh nghiệm kiểm soát tài chính và quản lý ngân sách).
- Experience of vendor management.
(Kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp).

2. Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
- Great knowledge in PRINCE2/PMBOK or similar project management methodologies. Experience to run Agile (Scrum or Kanban) teams.
(Kiến thức tuyệt vời về PRINCE2 / PMBOK hoặc các phương pháp quản lý dự án tương tự. Kinh nghiệm để điều hành các nhóm Agile (Scrum hoặc Kanban).
- Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing).
Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc (Nói, Nghe, Đọc và Viết).
- Strong business oriented spirit and delivery processing skills.
(Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính và qui trình triển khai dự án).
- Competent in English communication and presentation skills especially on technical and architectural topics are required.
(Có khả năng giao tiếp và trình bày tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề kỹ thuật và kiến trúc được yêu cầu).
- Strong communication skill.
(Có kỹ năng giao tiếp tốt).
- Strong project management skill.
(Có kỹ năng dự án tốt).
- Good working knowledge of Microsoft Office, MS Project, Jira.
(Sử dụng thành thạo Microsoft Office, MS Project, Jira).

Địa Điểm Làm Việc

37 Ton Duc Thang Street, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Human Resources
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam