Secretary

$500 - $1500 1467 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

By agreement

Mô Tả Công Việc

Secretary responsibilities include:
• Answer phone calls and redirect them when necessary
• Manage the daily/weekly/monthly agenda of General Director, arrange new meetings and appointments
• Prepare and disseminate correspondence, memos and forms
• File and update contact information of employees, customers, suppliers and external partners
• Support and facilitate the completion of regular reports
• Develop and maintain a filing system
• Check frequently the levels of office supplies and place appropriate orders
• Make travel arrangements
• Document expenses and hand in reports
• Undertake occasional receptionist duties
• Any other duties when assigned by Director
Trách nhiệm
• Trả lời các cuộc gọi điện thoại và chuyển hướng chúng khi cần thiết
• Quản lý chương trình làm việc của Tổng giám đốc hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng và sắp xếp các cuộc họp và cuộc hẹn mới
• Chuẩn bị và phổ biến thư từ, bản ghi nhớ và biểu mẫu
• Lưu trữ và cập nhật thông tin liên hệ của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác bên ngoài
• Hỗ trợ và tạo điều kiện hoàn thành các báo cáo thường xuyên
• Phát triển và duy trì hệ thống nộp đơn
• Thường xuyên kiểm tra mức cung cấp văn phòng và đặt hàng phù hợp
• Sắp xếp việc đi lại
• Lập hồ sơ chi phí và nộp báo cáo
• Đảm nhận nhiệm vụ lễ tân không thường xuyên
• Các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements and skills
• Proven work experience as a Secretary or Administrative Assistant
• Experienced English and Vietnamese speaking secretary
• Familiarity with office organization and optimization techniques
• High degree of multi-tasking and time management capability
• Excellent written and verbal communication skills
• Integrity and professionalism
• Proficiency in MS Office

Yêu cầu và kỹ năng
• Kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh với tư cách là Thư ký hoặc Trợ lý hành chính
• Có kinh nghiệm làm thư ký nói Tiếng Việt và Tiếng Anh
• Quen thuộc với tổ chức văn phòng và các kỹ thuật tối ưu hóa
• Khả năng quản lý thời gian và đa tác vụ
• Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo
• Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp
• Thành thạo MS Office

Địa Điểm Làm Việc

51e Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, District 2, Ho Chi Minh City, Việt Nam
ROSANA Building, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Kaya Spread International Vietnam proud to be a brand providing Kaya jam of Singapore for Vietnamese consumers. Kaya Spread has a long history in the production of Kaya, the cumulative experience of cooking has been more than half a century.

“Kaya House” used 100% of premium and natural. Our product is also rich in protein and nutrition and free from preservatives and artificial coloring.
The company operates from a modern facility in Singapore and all the Kaya and Peanut Butter are made from quality ingredients in exact accordance with Singapore government regulations. HACCP and MUIS standards to expand local and overseas markets such as China, Korea, Japan, Myanmar etc.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ground Floor, Rosana Building, No. 60, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
10-24 nhân viên
Ngọc Yến
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)