Secretary Hire (Korean Speaker)

Secretary Hire (Korean Speaker)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$1000 - $3000 402 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

incentives

Mô Tả Công Việc

Secretary:
- schedule managing
- all other aide work
- Interpreter
- Translate
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Fluent in korean language(required)
- Driving possible (required)
- Proficiency in Vietnamese (required)
- Those who can work in Ho Chi Minh Ho Chi Minh City (required)
- Those who can be dispatched to Seoul (required)
- English available (preferred)
- Cell culture, mouse experiment possible (pref)
- Bachelor's degree in bio (preferred)
- Master's degree in bio (preferred)

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

ORGANOIDSCIENCES, LTD. was established in 2018 as South Korea's first
biotech on a mission for developing innovative organoid-based regenerative
medicines.

Our core value is 'Experience The New Sciences' with creative thinking and
endless challenges for improving human health with organoid technology.

Based on robust regeneration potential and safety of organoids,
we are developing first-in-class and best-in-classregenerative medicines.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hồ Chí Minh
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)