Senior Analyst, Business Intelligence

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 281 lượt xem - Hết hạn trong 23 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Mô Tả Công Việc

Objective:
- The job holder interprets data sets using Techcombank’s enterprise suite of analytics tools to report meaningful insights for the business.
- The job holder will support BI, Data và Analytics division in delivering insights to business to better understand implications of what information means, identifying trends, anticipating future behaviors, performing pattern matches, discovering the golden path that clients take that leads to a future decision and helps the firm to predict the outcome of future events.
- The job holder will support other roles working on the whole life cycle of data from capturing, transforming, analyzing, managing and presenting to business.
- BI Analyst is a generalist role with inclination for data driven analysis and interpretation, this role can later grow to data governance, data engineer, business intelligence senior analyst, data scientist role.

Key accountabilities:

A. Analysis và Reporting
- Identify, analyze and interpret trends or patterns in complex data sets using script languages.
- Perform analysis of structured and unstructured datasets to develop metrics, reports and visualizations of trends and patterns.
- Use data visualization programs, tools and techniques to generate dashboards, reports and presentations that aid in data storytelling, understanding and interpretation of trends and patterns of business importance to provide meanings to data produce.
- Create and maintain decision models / business rules for ongoing and ad hoc review and analysis of data.
- Understand data requirements from within and outside of the Data và Analytics Division and analyze needs of the business while assisting senior Data và Analytics Division members to develop the required technical requirements.
- Communicate and align with stakeholders on purpose and impact of analytical solutions on business.

B. Data Preparation and Management
- Collect data from different sources to enable the analysis.
- Explore data - availability, quality, completeness and identify action to take for data management.
- Manage data - maintenance of metadata, assure the process, rules are managed effectively.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Success Profile - Qualification and Experiences
- Bachelors degree in Statistics, Mathematics, Quantitative Analysis, Computer Science, Software Engineering or Information Technology
- 2 to 3 years of relevant experience in data-related roles
- English proficiency requirements are pursuant to Techcombanks policy
- Experience in data management, ETL and analysis functions
- Experience with data analysis and BI tools such as Tableau, QlikView, Spark
- Basic knowledge on Python, SQL, Scala or Java
- Understands Agile principles, practices and Scrum methodologies
- Experience working in Agile teams to support digital transformation projects

Địa Điểm Làm Việc

Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5.000-9.999 nhân viên
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam