Senior Associate, Divisional Controls

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 6 ngày
984 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

The Senior Associate Role, Divisional Controls provides first line controls, compliance and risk assurance support to management of their aligned business. This role supports driving risk and controls awareness, understanding, and change. The role assists management to develop adequate systems and controls to identify, assess, quantify and manage the risks in the relevant business. Cores responsibilities include, event validation and root cause analysis, reporting and insights to the Head of DCO or Business Unit leadership team.

YOUR JOB RESPONSIBILITIES

• Weekly and monthly reporting insights to Senior stakeholders.

• Advising the supporting business unit on the application of operational risk and compliance management frameworks to achieve business outcomes.

• Supporting 1st line risk activities, including but not limited to risk profiling, risk events, controls design, change risk, obligations management, policy compliance, regulatory responses, and risk management forums, process modelling.

• PACE standard – process modelling, control build and obligation reviews.

• Actively managing and reporting on risk activity in GRACE.

• Drafting business assessments, deep dives and management papers.

• Supporting ad hoc initiatives as they arise.

Yêu cầu công việc

• Experience producing reporting and analysis for senior stakeholders.

• Exposure to operational risk management.

• Exposure to 1st line risk activities within an operations environment (preferred).

• Exposure to documenting controls through design workshops, control reviews and/or process walkthroughs.

• Proven experience in operating effectively and delivering solutions in large complex organisations, working and influencing across teams and domains

• Excellent verbal and written communication skills- including reporting and analysis.

• Risk management and compliance disciplines.

• Senior stakeholder management.

• Analytical and problem-solving skills.

• Time Management.

• Self-starter who can work independently.

• PACE accreditation to PACE coach standard.

• Tertiary qualified with a Degree in Business

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Very competitive remuneration package

Chăm sóc sức khoẻ

Hybrid and flexible working environment

Hoạt động nhóm

Build products for millions of users in Australia
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

19/04/2024

Nhân viên

Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro

Operational Risks Management, Stakeholder Management, Risk Management, Risk Control, Report Analysis

Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Etown Central 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

NAB Innovation Centre Vietnam
NAB Innovation Centre Vietnam
NAB Innovation Centre Vietnam

E. Town Central, 11 Doan Van Bo Street

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
HR Dept

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết