Senior Automation Test Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Đà Nẵng
Đăng nhập để xem mức lương 55 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Training

Mô Tả Công Việc

University level with bachelor’s degree in computer science.
Understand the different kind of Test automation frameworks and automated testing approach.
Have 3+ years of experience in automation testing for web or mobile applications.
Experience in building the automation test framework using Selenium WebDriver
Proficiency in using automation test by scripting with any object-oriented programming language
Experience in working with agile/scrum methodology at least 1 year.
Good English communication (3/5)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

3+ years of experience in QA role.
• 3+ years of experience in automation testing for web or mobile applications.
• Should have strong experience in Web or Mobile application testing, need a strong resource with one possible skills below.
1. Experience in XCUITest, Mobile automation and good to have iOS/mobile experience.
2. Experience in Selenium testing and good to have Dotnet framework experience.
3. Experience in Python and C# testing, Automation testing and good to have Selenium.
• Experience in building the automation test framework using Selenium WebDriver
• Proficiency in using automation test by scripting with any object-oriented programming language

Địa Điểm Làm Việc

Techbridge Market- Da Nang

At TechBridge Market, we’re on a mission to give every business truly on demand access to a high performing Talent Acquisition function, whether you have one already or not.
We call our model for doing so, Talent Acquisition On Demand.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bharathi
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.