Senior Business Analyst - Up to 2200$

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 446 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

• Work closely with Product Owner, stakeholders to understand their needs
• Gather, analyze, and translate business needs into documents such as business cases, business models, business requirement document, functional specifications, user stories, etc.
• Effectively communicate requirements to stakeholders. Managing conflicts, issues and changes in order to ensure that stakeholders and project team members remain in agreement on solution scope.
• Contribute to the conversion of business needs into functional designs and conduct product training as needed.
• Transfer your knowledge to the development team and other members of the project team.
• Closely cooperate with our technical specialists in design, implementation and deployment of the solutions
• Participate in product prototyping, mock-up, and GUI design.
• Support the creation and maintenance of project documentation, including glossaries, business requirement documents, functional specifications documents, software specification documents.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Diploma/ Degree in Information Technology or equivalent
• More than 4 years of experience working as business analyst
• Experience in project Banking/Finance, Aviation, eCommerce, Logistic
• Experience in project management/project coordination
• Experience with PMP project team, Scrum team, Squad
• Strong technical documents writing skill: BRD, Functional Requirement Doc, Software Requirement Doc, Test Case, User Acceptant Test, API Definition
• Excellent communication, customer service, documentation, and presentation skills
• Experience in document version management.
• Have a good technical understanding of web and mobile applications

Địa Điểm Làm Việc

HD Tower Building, 25bis Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Galaxyone is a digitech startup company from Sovico Group. We help enterprises flourish in the digital age through accelerating transformation, combined with business strategies, practical experience and innovative technologies.

Our missions:
- Building and nurturing a diverse ecosystem by driving business growth for Sovico Group by fully leveraging technology and synergizing diversified entities of Sovico Group (Aviation: Vietjet; Banking ServiceHD: Bank; Insurance: HD Insurance; Real Estate: Phu Long; Logistics: Vietjet; Financial Service: HD SAISON; Hospitality: Ariyana, Furama Resort;... )
- Pioneer in applying digital technology in creating new business models.
- Building an innovative working environment, bringing opportunities for brilliant talents from across the globe.

----------------------------------------------------

Galaxyone là công ty khởi nghiệp về công nghệ kỹ thuật số thuộc Tập đoàn Sovico. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số thông qua việc tăng tốc chuyển đổi, kết hợp với chiến lược kinh doanh, kinh nghiệm thực tế và công nghệ sáng tạo.

Sứ mệnh của chúng tôi:
- Xây dựng và nuôi dưỡng một hệ sinh thái đa dạng bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho Tập đoàn Sovico thông qua việc tận dụng hoàn toàn công nghệ và hợp lực hóa các đơn vị đa dạng của Tập đoàn Sovico (Lĩnh vực Hàng không: Vietjet; Dịch vụ Ngân hàng: HDBank; hiểm: HD Insurance; Bất động sản: Phú Long; Logistics: Vietjet; Dịch vụ Tài chính: HD SAISON; Nhà hàng khách sạn: Ariyana, Furama Resort; ...)
- Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong việc tạo ra các mô hình kinh doanh mới.
- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, mang đến cơ hội cho những tài năng xuất sắc trên toàn cầu.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lầu 5, Tòa nhà HDBank Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
People Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.